007.jpg

Нагадаємо, що до складу сім'ї отримувача соціальних послуг включаються особи, які спільно з ним проживають, ведуть з ним спільний побут, мають взаємні права та обов'язки і поєднані з ним на підставі шлюбу / кровного споріднення / усиновлення / на інших підставах, які не заборонено законом і не суперечать моральним засадам суспільства. При цьому особи, яких включають до складу сім'ї отримувача соціальних послуг, можуть бути як працездатними, так і непрацездатними.

Обчислення проводиться органом соціального захисту населення, враховуючи доходи отримувача з джерелами походження як в Україні, так і за її межами.

При цьому, при обчисленні дотримуються таких вимог:

  • загальна сума сукупного доходу сім’ї складається із сум сукупних доходів кожного члена сім’ї, які враховуються для надання соціальних послуг за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення
  • середньомісячний сукупний дохід сім’ї обчислюється шляхом ділення на 3 загальної суми сукупного доходу сім’ї за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення
  • середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї.

Після цього, відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги.
Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг затверджена наказом Мінсоцполітики від 17.05.2022 № 150.