002.jpg

Постановою КМУ від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї» затверджені зміни, що стосуються відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»:

  • з 1 січня 2023 року збільшено розмір компенсації з 2272 гривень до 6700 гривень. Компенсація виплачується з розрахунку 100% мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду, але не більш ніж 165 годин на місяць (тобто, 1 година - 40,46 гривень). Розмір компенсації не може перевищувати суму, сплачену заявником муніципальній няні
  • послуга надається для догляду за дитиною, яка потребує додаткового догляду (дитина з інвалідністю до трьох років, дитина до трьох років, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитина до трьох років, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність) або у разі, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи
  • отримувач послуги подає підтверджуючі документи та акт про надану послугу до 5 числа місяця, що настає за звітним місяцем, у якому надано послугу (у паперовій або електронній формі)
  • отримувач послуги зобов’язаний протягом одного робочого дня інформувати орган соцзахисту про розірвання договору, продовження строку його дії або інші обставини, які можуть вплинути на надання послуги

Прогтягом січня 2023 року отримувачам компенсації «муніципальна няня» необхідно підтвердити своє право на таке відшкодування. Для цього потрібно подати до департаменту (вул. Харківська, 35) документи:

  • паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (код)
  • свідоцтво про народження дитини
  • копію офіційно укладеного з нянею договору
  • акт про надану послугу «муніципальна няня»
  • копії документів, які підтверджують право на отримання компенсації (копія акту-огляду МСЕК для батьків з інвалідністю I чи II групи або документи, які підтверджують, що дитина потребує додаткового догляду).

У разі виникнення питань інформуємо за телефонами: 788-888 (багатоканальний), (050)4078199, (050)4078002.