001.jpg

Відповідно до ПКМУ від 06 січня 2023 року № 11, за наявності технічної можливості засобами Порталу Дія можна подати заяву на призначення:

  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • допомоги при усиновленні дитини;
  • допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Заява та декларація (у разі потреби), подається в електронній формі засобами Порталу Дія заявником:

  • який є громадянином України;
  • пройшов електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

Формування заяви припиняється та її подання блокується, якщо зазначені у заяві та декларації відомості:

  • надані не в повному обсязі
  • не підтверджуються відомостями з інформаційно-комунікаційних систем
  • не узгоджуються між собою.

Заявник забезпечує достовірність відомостей, що містяться в заяві та декларації. Сформована та підписана електронним підписом заява передається засобами Порталу Дія для розгляду до органу соцзахисту за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) або фактичним місцем проживання (для внутрішньо переміщених осіб).