006.jpg

Відповідно до постанови КМУ від 30.01.2019 № 68 відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою заявнику послуги за здійснення догляду за дитиною протягом місяця.
Розраховувати на компенсацію можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (опікунами) дитини до 3 років, яка потребує додаткового догляду, а саме:

• дитина з інвалідністю;

• дитина, хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
• дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;
• дитина до 3 років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.

Послуга «Муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

Компенсація виплачується враховуючи час здійснення догляду на підставі акта про надану послугу. Розмір визначається з розрахунку 100% мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, встановленої на 1 січня відповідного року (6700 гривень), за одну годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць.

Розмір компенсації послуги «муніципальна няня» не може перевищувати суму, сплачену заявником муніципальній няні.
Для отримання компенсації подається:

  • заява;
  • акт про надану послугу «муніципальна няня»;
  • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за місяць, в якому подано заяву.

До заяви додаються копії:

  • свідоцтва про народження дитини;
  • паспорта заявника послуги та коду;
  • рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
  • довідки про тяжке захворювання дитини;
  • медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
  • довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю);
  • договору між заявником послуги та муніципальною нянею.