005.jpg

Відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого ПКМУ від 02.04.2005 № 261, дітям померлого годувальника (у тому числі й тим, що народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи, призначається державна допомога до досягнення дитиною 18-річного віку.

Після досягнення повноліття виплата допомоги може бути продовжена особам, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах. У такому випадку допомога буде призначена до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років. На дітей-сиріт допомога призначається до досягнення 23 років незалежно від факту навчання.

Якщо звернення про призначення допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника, допомога призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника. В іншому разі – допомога призначається на дітей померлого годувальника з дня звернення.

Для оформлення допомоги до департаменту подається заява та документи (копії разом з оригіналами):

• копія свідоцтва про народження дитини;
• копія паспорта громадянина України особи, якій призначається допомога;
• копія довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
• копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником;
• копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісті відсутнім чи оголошення його померлим;
• довідка з навчального закладу про навчання дитини за денною формою навчання (в разі продовження навчання особою віком від 18 до 23 років).

Розмір державної соціальної допомоги на дітей померлого годувальника встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

  • на одну дитину – 100%, (2093 грн);
  • на двох дітей – 120% (2511,60 грн);
  • на трьох і більше дітей – 150% (3139,50 грн).

Телефони для консультацій: 788-888, (050)4078199, (050)4078002.