005.jpg

Діти з інвалідністю та діти віком до 18 років, відповідно до Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку (далі-Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (зі змінами), мають право на безоплатне забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) (далі-ТЗР), а саме:

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, призначається відповідно до ПКМУ від 02.08.2000 № 1192.

Право на державну соціальну допомогу мають:

  • громадяни України,
  • іноземці та особи без громадянства,
  • особи, яким надано статус біженця

які мають інвалідність і не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та постійно проживають на території України.

Громадяни, які зареєстровані або постійно проживають на одній житловій площі з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за нею, мають право на допомогу.

Про встановлення результатів конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади у 2022 році та ухвалення рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу)

Про встановлення результатів конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади у 2022 році та ухвалення рішення щодо визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу)

Для участі в конкурсі з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади у 2022 році було подано 2 конкурсні пропозиції.

Таке збільшення передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 79 «Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

Для дітей, хворим на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, а також на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, і яким не встановлено інвалідність у 2022 році змінені розміри державних виплат:

28.07.2021 проведено засідання комісії по розгляду заяв щодо надання цільової матеріальної допомоги для вирішення питань, пов’язаних з проведенням капітального ремонту власних житлових будинків (квартир) особами, які згідно із законодавством мають право на таку пільгу.
Комісією розглянуті документи та прийнято рішення про взяття на облік одну особу з інвалідністю внаслідок війни та про надання цільової матеріальної допомоги для вирішення питань, пов’язаних з проведенням капітального ремонту власних житлових квартир 2 особам з інвалідністю внаслідок війни, які перебували на обліку.

Засідання комісії з розгляду питань по визначенню прав осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, на отримання ними цільової грошової компенсації для набуття/заміни ними житла, до якого може бути чи вже забезпечено безперешкодний доступ

24.06.2021 о 13:00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб .59

Порядок денний:

1.1. Про осіб, які подали заяви на отримання цільової грошової компенсації для набуття/заміни житла, до якого може бути чи вже забезпечений безперешкодний доступ; відповідність поданих ними документів вимогам, визначеним Положенням про умови та порядок надання цільової грошової компенсації для набуття/заміни особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, житла, до якого може бути чи вже забезпечений безперешкодний доступ, затвердженим рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.01.2021 № 7 (далі - Положення); про наявність/відсутність у таких осіб права на отримання цільової грошової компенсації відповідно до пунктів 1.2, 1.7 Положення.