005.jpg

Підприємства незалежно від форм власності або ФОП, які використовують найману працю, мають витрачати на охорону праці не менш ніж 0,5% фонду оплати праці за попередній рік (ст. 19 Закону України "Про охорону праці").

Скільки потрібно витрачати на охорону праці

Які саме витрати роботодавця належать до витрат на охорону праці, визначає Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат (затверджений постановою КМУ від 27.06.2003 № 994 зі змінами, внесеними постановою КМУ від 28.02.2018 № 134) далі — Перелік № 994).

Відповідно до Переліку № 994 до витрат із охорони праці включають витрати на:
• приведення основних фондів у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
• усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
• проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту з охорони праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів, виставок, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників, літератури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів тощо з питань охорони праці;
• проведення навчання і перевірки знань із питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, організацію лекцій, семінарів і консультацій із зазначених питань;
• забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям і засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм (у т. ч. забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру шкідливих речовин, у зв’язку з виконанням робіт, які спричинюють забруднення цими речовинами;
• надання працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а також газованої солоної води;
• проведення обов’язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.

До витрат на охорону праці відносять і витрати на зимове взуття для працівників, адже в Переліку № 994 наведені витрати на «...забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм...». Тож керуйтеся вказаним переліком, а не підлаштовуйте аби-які придбання під фонд на охорону праці.

За порушення законодавства про охорону праці притягають до відповідальності посадових осіб підприємств або ФОП, які використовують найману працю. Для них передбачена адміністративна відповідальність за статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо порушення законодавства про охорону праці призвело до негативних наслідків для здоров’я або життя працівників, то посадових осіб або ФОП, які використовують найману працю, можуть притягнути до кримінальної відповідальності відповідно до статті 271 Кримінального кодексу України.

Сумське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області