0012.jpg

Фонд соціального страхування України є однією з найбільш важливих соціальних інституцій країни. Щомісяця Фонд виплачує українцям 2 млрд. гривень страхових виплат. Це допомога по тимчасовій втраті працездатності, допомога по вагітності та пологах, виплати потерпілим на виробництві та інші допомоги, які Фонд гарантує усім працюючим у разі настання страхового випадку.

Станом на 1 січня 2019 року на обліку в Сумському міському відділенні Фонду перебуває 27329 страхувальників з чисельністю близько 114 тисяч працюючих та 2700 потерпілих на виробництві. За 2018 рік виплачено 1700 страхувальникам біля 113 млн. гривень матеріального забезпечення та соціальних послуг працюючим, що на 35% більше, ніж за 2017 рік та 96 млн. гривень страхових виплат потерпілим на виробництві, чим збільшено видатки на цей напрямок на 8 %. Кількість листків непрацездатності поданих до відділення Фонду у 2018 році – 49271, що на 1482 листка або 3 % більше, ніж у 2017 році.

У поточному році відслідковується тенденція до збільшення кількості виданих закладами охорони здоров’я листків непрацездатності, на підставі яких страхувальниками надано заяви-розрахунки для здійснення фінансування матеріального забезпечення відділенням Фонду, що в свою чергу вплинуло на збільшення загальної кількості оплачених днів по тимчасовій непрацездатності.

Так, за січень-лютий 2019 року 788 страхувальників по місту Суми подало до відділення Фонду 1989 заявок-розрахунків для оплати 8708 листків непрацездатності на суму 20 млн. грн., у 2018 році за аналогічний період 747 страхувальників подало 1600 заявок-розрахунків для оплати 8157 листків непрацездатності на 16,4 млн. грн. (кількість страхувальників зросла на 5%, кількість поданих заявок – на 20%, поданих на оплату листків непрацездатності – на 7 %, сума витрат – на 18%.

На збільшення кількості днів тимчасової непрацездатності вплинули такі фактори:
1. Спрощення та доступність отримання медичних послуг. Протягом 2018 року у зв’язку з децентралізацією закладів охорони здоров’я в умовах реформування первинної ланки змінилась мережа закладів охорони здоров’я, збільшилась їх загальна кількість, у тому числі приватних закладів охорони здоров’я, суб’єктів, що проводять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці, яким надано право видачі листків непрацездатності. На 01.01.2018 в області чисельність закладів охорони здоров’я, у тому числі приватних та фізичних осіб-підприємців, що мають право видачі листків непрацездатності, складала 78, на кінець 2018 року – 119.
2. Зростання кількості виданих листків непрацездатності з приводу захворювань з тривалим перебігом.
3. Більш активне користування послугами Фонду з боку приватних осіб-підприємців. Це пояснюється тим, що з 01.01.2016 єдина ставка ЄСВ для всіх платників податку становить 22%.

У зв’язку із зазначеним, Фондом розроблено механізм контролю за обґрунтованістю видачі (продовження) листків непрацездатності та визначено першочергові заходи по зменшенню загального числа оплачених днів по тимчасовій непрацездатності, налагоджена тісна співпраця з закладами охорони здоров’я, виданий спільний наказ управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області та управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації від 14.02.2019 № 46-ОД/117-ОД «Про посилення контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності».
Другим кроком до вирішення нагальної задачі щодо зменшення витрат Фонду є забезпечення проведення планових та позапланових перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності; покращення якості надання соціальних послуг у взаємовідносинах «заклад охорони здоров’я – працівник (роботодавець) – Фонд» у питаннях застосування законодавства про соціальне страхування щодо оформлення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, та призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності.

З початку роботи Фонду соціального страхування України вдалося впровадити принципові кроки по реформуванню роботи організації, втілити нові підходи до взаємодії зі страхувальниками та суттєво спростити механізм надання страхових виплат, забезпечити повне охоплення медичними і соціальними послугами.

Зокрема, була реалізована можливість подачі роботодавцями заяв-розрахунків, повідомлень про виплату коштів застрахованим особам і звітів у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, скасовано щоквартальний звіт по використанню коштів Фонду, затверджено нову форму звіту по заборгованості страхувальників, прийнято основний об’єм нормативно-правових актів Фонду тощо.

З 1 квітня 2019 року у відділенні Фонду планується збільшення кількості фахівців, які безпосередньо будуть проводити перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності, та впровадження ризик-орієнтовних підходів (першочерговість здійснення перевірок закладів охорони здоров’я, в яких збільшилась кількість виданих листків непрацездатності).

З метою упередження неправомірного використання коштів Фонду, наголошуємо на недопустимості зловживань при оформленні листків непрацездатності та на своєчасному наданні відділенню інформації комісіями із соціального страхування підприємств, організацій у разі виникнення будь-яких проблемних питань при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності по кожному окремому випадку непрацездатності та щоквартально проводити аналіз використання коштів Фонду на підприємстві.

Сумське міське відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України у Сумській області