0010.jpg

Роботи на мережах водопостачання та каналізації активізуються з настанням теплої пори року. Аби вберегти працівників від нещасних випадків, ознайомте їх із заходами з безпечного виконання таких робіт.

Підземне господарство міст та промислових підприємств складається з інженерних мереж різного призначення, колекторів, каналів та споруд на них. Це складна система, для обслуговування якої залучається висококваліфікований персонал. Виконання робіт на мережах водопостачання та каналізації має відбуватися з дотриманням «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць» (НПАОП 41.0-1.01-79).

Небезпеки, які впливають на робітників

Під час будівництва, експлуатації та ремонту мереж водопостачання та каналізації на працівника, який виконує такі роботи, може впливати безліч небезпечних та шкідливих факторів. Це, зокрема:

загазованість колодязів, камер, колекторів і небезпека вибуху, опіків і отруєння персоналу;
небезпека падіння при відкриванні або закриванні кришки люків колодязів та при спуску в колодязь;
падіння через відкриті люки на працівників, які виконують роботи у колодязях, різних предметів;
небезпека впливу потоку води на осіб, які працюють у колодязях і камерах, особливо в колодязях на водовідних мережах і колекторах великих діаметрів;
небезпека обвалення ґрунту при виконанні земляних робіт; небезпека наїзду автотранспорту на вулиці;
санітарна небезпека при зіткненні зі стічними водами; вогкість у колодязях і котлованах; та інші негативні фактори.

Роботи, пов’язані зі спуском персоналу в колодязі, камери, колектори, резервуари й інші підземні комунікації і пристрої, належать до небезпечних. На їх виконання бригадам видається наряд-допуск із зазначенням небезпек і засобів захисту.

Засоби захисту працівників

Бригади повинні забезпечуватися справними інструментом і інвентарем, захисними засобами і пристосуваннями, а також аптечкою домедичної допомоги. Кожен робітник бригади зобов’язаний пройти спеціальне навчання і перевірку знань з правил безпечного виконання газонебезпечних робіт, а також повинний бути навчений правилам поводження з захисними засобами, зокрема з:

кисневим ізолювальним протигазом;
шланговим протигазом;
лампою ЛБВК;
газоаналізатором.

Роботи на мережах водопостачання і каналізації повинні виконувати експлуатаційні і ремонтно-аварійні бригади, що складаються не менш ніж із трьох осіб. Призначати бригаду на роботу в колодязях і камерах, люки яких розташовані між залізничними або трамвайними шляхами, дозволяється лише за умови попереднього узгодження робіт з організаціями, що займаються експлуатацією шляхів; у виняткових (аварійних) випадках ремонтні роботи можуть проводитися з відома диспетчера відповідних організацій.

Місця провадження робіт в умовах вуличного руху варто обгороджувати відповідно до вимог Інструкції з огородження місць провадження робіт в умовах вуличного руху. У темний час доби по краях огороджень у верхній їх частині повинні бути вивішені габаритні червоні ліхтарі (потужність джерела світла габаритного ліхтаря — не менше 3 Вт). Для огородження місць проведення робіт необхідно застосовувати: штакетний бар’єр висотою 1,1 м, пофарбований у білий і червоний кольори рівнобіжними горизонтальними смугами шириною по 0,13 м; суцільні щити висотою 1,2-1,3 м, з червоної облямівкою шириною 10-12 см по контуру щита, зі знаком, що позначає проведення ремонтних робіт, найменуванням організації, яка здійснює роботи, і зазначенням її номера телефону; дорожні спеціальні переносні знаки, встановлювані відповідно до Правил дорожнього руху.

Усі роботи на вуличних мережах робітники повинні виконувати в сигнальних жилетах.

Безпечне виконання робіт на мережах водопостачання та каналізації

При технічному (глибокому) огляді і роботах, пов’язаних зі спуском робітника в колодязь, бригада повинна складатися не менш ніж із трьох осіб: один робітник працює в колодязі, другий перебуває на поверхні, третій спостерігає за роботою в колодязі та за потреби допомагає тому, хто перебуває всередині. Забороняється доручати інші завдання робітнику, котрий спостерігає за роботою особи, яка працює у колодязі. Спочатку потрібно дочекатися його виходу на поверхню. Якщо робота проводиться у камерах, бригада повинна складатися не менш ніж із чотирьох осіб. У бригади, що виконує роботи в колодязях, камерах і прохідних каналах, повинні бути такі запобіжні та захисні засоби: індивідуальні запобіжні пояси на кожного члена бригади (для роботи у каналах — три-п’ять поясів) з лямками і мотузками; мотузка повинна бути на 2 м довша за глибину колодязя; мотузка з карабіном; сигнальний жилет, захисна каска; ізолювальний протигаз (для роботи у каналах — два протигази) зі шлангом, довжина якого на 2 м більша глибини колодязя, але загальною довжиною не більше 12 м.

Категорично забороняється заміняти ізолювальний протигаз на фільтрувальний; дві лампи ЛБВК; акумуляторний ліхтар (для роботи у каналах — два-три ліхтарі) напругою не вище 12 В. Забороняється заміняти акумуляторний ліхтар джерелом світла з відкритим вогнем; ручний або механічний вентилятор; огороджувальні переносні знаки встановленого зразка; гаки і ломи для відкривання кришок колодязів; тичина або складна лінійка для перевірки міцності скоб.

Перевірка загазованості та порядок дій при виявленні газу

Перед спуском у колодязь або камеру необхідно переконатися у відсутності всередині загазованості. Для цього використовують лампу ЛБВК відповідно до інструкцій заводу-виготовлювача, газоаналізатори. Робота усередині колодязів, колекторів, у тунелях та траншеях і інших аналогічних пристроях та спорудженнях без використання ізолювальних протигазів забороняється. При виявленні газу в колодязі або камері потрібно видалити його. Після видалення газу працювати в колодязі дозволено за умови постійного нагнітання повітря вентилятором. При цьому для контролю лампа ЛБВК має бути розміщена у колодязі. Для видалення газу потрібно застосовувати: природне провітрювання шляхом відкривання кришки робочого колодязя і двох сусідніх (розташованих вище і нижче) оглядових колодязів на самопливному трубопроводі водовідведення або тільки кришки робочого колодязя на мережах водопостачання; нагнітання повітря ручним вентилятором або повітродувками, установленими на спецмашинах; заповнення водою з пожежного гідранта, розміщеного у водопровідному колодязі, з подальшою відкачкою. Категорично забороняється видаляти газ випалюванням або подачею кисню з балона. Роботу в колодязях, підземних комунікаціях, резервуарах та інших ємнісних спорудженнях повинна виконувати бригада, яка складається не менш ніж із трьох осіб. Робітники повинні бути забезпечені запобіжними поясами з лямками і мотузками. Мотузка повинна бути на 2 м довша за глибину резервуара або колодязя. Двічі на рік пояси і мотузки випробують на навантаження 200 кгс. Місця проведення ремонтних робіт повинні освітлюватися переносними електричними лампами напругою не вище 12 В. Дозволяється використовувати підвісну зовнішню освітлювальну апаратуру, однак її потрібно підвісити на висоті не нижче 2,5 м від поверхні з дотриманням чинних електротехнічних правил. Працювати в неосвітлених місцях заборонено.

Пам’ятайте! Курити і користуватися відкритим вогнем у цих місцях забороняється. Робітник при спуску в колодязь і при виході з нього не повинен тримати в руках будь-які предмети. Усі потрібні для роботи матеріали і предмети повинні подаватися в ємність способом, що унеможливлює їхнє падіння і травмування робітників.

Обов’язки працівників, які виконують газонебезпечні роботи

Виконавці газонебезпечних робіт повинні: пройти інструктаж з безпечного проведення робіт і розписатися в наряді-допуску; ознайомитися з умовами, характером і обсягом робіт на місці їхнього виконання; виконувати тільки ту роботу, яка зазначена в наряді-допуску; приступати до виконання робіт тільки після вказівки особи, відповідальної за їхнє проведення; застосовувати засоби захисту і дотримуватися заходів безпеки, передбачених нарядом-допуском; знати ознаки отруєння шкідливими речовинами, місця розташування засобів зв’язку і сигналізації, порядок евакуювання потерпілих з небезпечної зони; уміти надавати домедичну допомогу потерпілим, користуватися засобами індивідуального захисту, рятувальним спорядженням та інструментом; стежити за станом колег, у разі потреби надавати їм необхідну допомогу; при погіршенні власного самопочуття або виявленні ознак нездужання в товаришів роботу припинити і негайно сповістити про це відповідального за проведення робіт; припиняти роботи при виникненні небезпечної ситуації.

Якщо працівник, який виконує роботи всередині колодязя, поводиться нетипово (наприклад, намагається зняти маску протигаза або має хворобливий стан, а також при появі інших обставин, що загрожують його безпеці, роботу треба негайно припинити, а робітника — евакуювати.

Після закінчення робіт відповідальний за їх проведення перед закриттям люків повинен особисто переконатися, що в колодязі не залишилися люди, прибраний інструмент, матеріали, прослідкувати за тим, щоб не залишилося сторонніх предметів, та зробити про це запис у наряді-допуску.

За інформацією відділу профілактики страхових випадків
Сумського міського відділення управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області