005.jpg

Управління з питань праці надає консультації роботодавцям та працівникам щодо новацій у законодавстві на час воєнного стану.

Попри російську військову агресію, в Україні поступово змінюється трудове законодавство відповідно до міжнародних стандартів, направлених, в першу чергу, на захист працівників під час виконання ними робочих обов’язків.

27 травня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» від 12.05.2022 № 2253-ІХ (далі – Закон). Ним внесені зміни до низки законодавчих актів: Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про рекламу», «Про соціальний діалог в Україні». «Про зайнятість населення».

Тому управління підготувало відповіді на найбільш поширенні запитання щодо оновленого Закону, з якими вже звертаються працівники.

Питання: «Які новації стосуються колективних договорів у нових змінах до законодавства про працю?»

Відповідь: Однією із новацій Закону є врегулювання питання укладання колективного договору, щоб гарантувати людям дотримання їх вимог в процесі роботи – гідних умов праці, справедливого нарахування заробітної плати, забезпечення поваги та рівності.

Законом внесені такі зміни у сфері колективно-договірного врегулювання:

 • надано можливість укладання колективних договорів для фізичних осіб, які використовують найману працю, наприклад, для фізичних осіб- підприємців;
 • дію галузевої (міжгалузевої) угоди може бути поширено у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, на всіх роботодавців галузі;
 • зобов’язано роботодавця ознайомлювати працівника з текстом колективного договору, змінами та доповненнями до нього. За ненадання працівнику інформації про укладений колективний договір або зміни до нього винні особи караються штрафом та несуть дисциплінарну відповідальність;
 • зобов’язано сторін колективної угоди забезпечити безперешкодний доступ до тексту договору для всіх зацікавлених осіб;
 • виключена можливість укладання окремих колективних договорів в структурних підрозділах юридичної особи;
 • встановлено строк дії умов колективного договору не менше одного року в разі зміни власника, реорганізації підприємства;
 • приведено норми національного законодавства у відповідність із міжнародним в частині ведення переговорів на добровільній основі.

Питання: «Які зміни стосуються масового вивільнення працівників?»

Відповідь: У сфері трудового законодавства, що стосується масового вивільнення працівників за ініціативи роботодавця, Законом запроваджені наступні зміни:

 • уточнено ознаки масового вивільнення працівників протягом одного місяця:

- вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100;

- вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 101 до 300;

- вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 301 до 1000;

- вивільнення 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 1001 і більше;

 • встановлено зобов’язання для роботодавців надавати не пізніше ніж за три місяці до дати можливих звільнень повідомлення щодо запланованого масового звільнення профспілковому представнику ;
 • визначено порядок проведення роботодавцем консультацій з профспілковими представниками перед масовими звільненнями працівників;
 • посилено відповідальність за порушення порядку повідомлення роботодавцем профспілок про масове звільнення.

Питання: «Які заходи визначає Закон щодо недопущення дискримінації у сфері трудового законодавства?»

Відповідь: З питань недопущення дискримінації у сфері трудового законодавства Законом № 2253-ІХ визначено, що не вважається дискримінацією у сфері праці та що є необґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу.

Суттєва принципова зміна – якщо особі відмовлено в прийнятті на роботу, вона може вимагати від роботодавця письмового повідомлення про причину відмови. Також, особам, які вважають, що їх дискримінували, надається право звернутися зі скаргою до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду. Крім цього, у законодавство включені норми, що протидіють дискримінації в оголошеннях з працевлаштування.

У разі виникнення проблемних питань роботодавці та мешканці Сумської міської територіальної громади можуть звернутися за роз’ясненнями з питань трудових відносин до управління з питань праці за адресою: Покровська площа, 2, 5-й поверх (вхід зі двору), каб. 502, 504 або за телефонами 701-577, 701-579.