003.jpg

Управління з питань праці надає консультації роботодавцям та працівникам щодо новацій у законодавстві на час воєнного стану.

Питання: «Мій роботодавець пропонує мені укласти новий трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Які його особливості?»

Відповідь: 10 серпня 2022 року набрав чинності Закон України від 18 липня 2022 року № 2421-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості» (далі – Закон № 2421), яким Кодекс законів про працю України доповнено статтею 211 і запроваджено нову форму трудового договору – трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

Законом № 2421 передбачено, що роботодавець самостійно визначає необхідність та час залучення працівника до роботи, її обсяг та в передбачений трудовим договором строк погоджує з працівником режим та тривалість робочого часу, необхідного для виконання відповідної роботи. При цьому повинні дотримуватися вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку.

Законом встановлено, що кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом в одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець. Роботодавець (роботодавець – фізична особа), який використовує працю менше ніж 10 працівників, може укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Примірна форма трудового договору з нефіксованим робочим часом затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань праці.

Згідно з Законом № 2421 кількість базових годин, під час яких від працівника можуть вимагати працювати, не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів не може перевищувати 6 днів на тиждень.

Заробітна плата виплачується працівникові, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, за фактично відпрацьований час. За відрядної системи оплати праці заробітна плата виплачується працівникові за фактично виконану роботу за встановленими у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом відрядними розцінками.

Мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, протягом календарного місяця – 32 години. Якщо працівник протягом календарного місяця виконував роботу менше ніж 32 годин, йому повинна бути виплачена заробітна плата не менше ніж за 32 години робочого часу відповідно до умов оплати праці, визначених трудовим договором.

У трудовому договорі з нефіксованим робочим часом можуть встановлюватися додаткові підстави для його припинення.

Виконання роботи на умовах нефіксованого робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Одночасно Законом № 2421 передбачено відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства в частині застосування трудових договорів з нефіксованим робочим часом.

Нагадуємо, роботодавці та мешканці Сумської міської територіальної громади можуть звернутися за роз’ясненнями з проблемних питань трудових відносин до управління з питань праці за адресою: Покровська площа, 2, 5-й поверх (вхід зі двору), каб. 502, 504 або за телефонами 701-577, 701-579.