004.jpg

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканські) угоди підлягають повідомній реєстрації центральними органами виконавчої влади у сфері соціальної політики, а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня – місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
Згідно з частиною 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 1 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 до відання виконавчих органів міських рад належать делеговані повноваження, зокрема, повідомна реєстрація колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.

Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копій поданих на реєстрацію угод, колективних договорів для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких угод (договорів).
При цьому, пунктом 3 вищезгаданої постанови рекомендовано органам місцевого самоврядування в межах повноважень розглядати колективні договори і угоди щодо відповідності законодавству та у разі виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення.
З метою активізації регулювання соціально-трудових відносин шляхом укладання та реєстрації колективних договорів в І півріччі 2016 року представникам 254 підприємств, установ та організацій надано методичну допомогу щодо змісту колективного договору. За результатами експертизи відповідності змісту проектів договорів діючому законодавству 124 з них повернуто на доопрацювання. Пройшли повідомну реєстрацію 122 колективних договори, зміни та доповнення до них. Таким чином, забезпечено охоплення колективними договорами 20 350 працюючих.
Внаслідок проведеної роботи станом на 01.07.2016 в місті діють колективні договори на 1 988 підприємствах, з них: 786 – на підприємствах торгівлі та побуту (40,0 %), 301 – в будівництві (15,4 %), 242 – на промислових підприємствах (12,4 %), 143 – в житлово-комунальному господарстві (7,3 %) та інші.
Методичну допомогу щодо порядку укладання та реєстрації колективного договору можна отримати в управлінні соціально-трудових відносин департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (вул. Харківська, 35, каб. 209, тел. 60-45-02).