0012.jpg

Основна мета атестації робочих місць за умовами праці полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками з метою реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в шкідливих та несприятливих умовах.

Атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Для організації і проведення атестації керівник підприємства повинен видати наказ, у якому вказується підстава і завдання атестації, визначається склад атестаційної комісії, встановлюються терміни і графіки проведення як підготовчих робіт, так і самої атестації, визначаються проектні і науково-дослідні організації, що необхідні для науково-технічної оцінки умов праці і розробки заходів для їхньої оптимізації. Безпосередньо атестацію проводить атестаційна комісія, до складу якої мають входити головні фахівці, працівники відділу кадрів, праці і зарплати, охорони праці, представники громадських організацій.

За результатами атестації видається наказ по підприємству, а витяги з наказу додаються до трудових книжок працівників, визначаються заходи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Також вирішують питання надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", інших пільг та компенсацій. Матеріали атестації зберігаються протягом 50 років.

Для отримання консультацій та методичної допомоги щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідальні працівники підприємств та організацій міста, де присутні шкідливі та небезпечні умови праці, можуть звернутись до департаменту соціального захисту населення (вул. Харківська, буд. 35, каб. 212, т. 60 – 44 – 48).