007.jpg

Найбільш ефективним заходом регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, роботодавців та уповноважених ними органів залишається колективний договір, де встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо організації виробництва, праці, відпочинку, продуктивної зайнятості, нормування, оплати, умов та охорони праці, а також додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

На сьогоднішній день укладено та зареєстровано колективні договори на 2 057 підприємствах міста Суми, з них: 801 – на підприємствах торгівлі та побуту (39,0%), 304 – в будівництві (14,8%), 242 – на промислових підприємствах (12,0%), 144 – в житлово-комунальному господарстві (7,0%) та інші. В І кварталі 2018 року зареєстровано 135 колективних договорів, змін та доповнень до них, якими охоплено 4 596 працюючих. Порівняно з І кварталом 2017 року кількість зареєстрованих колективних договорів збільшилась на 31 (29,8%).

З початку року надано методичну допомогу щодо змісту, порядку укладання та реєстрації колективних договорів представникам 158 підприємств міста.

Для отримання консультативної інформації з цих питань необхідно звернутися до департаменту соціального захисту населення (вул. Харківська,35, каб. 209, т. 60-45-02).