003.jpg

На сьогоднішній день відмічається щорічне збільшення кількості підприємств, де колективний договір став основним дієвим нормативним актом, у якому об’єктивно збалансовані інтереси сторін з урахуванням потреб найманих працівників і реальних можливостей підприємств. Це є свідченням зростаючої ролі колективних договорів і взаємного бажання сторін вирішувати соціально-економічні проблеми на принципах соціального діалогу.

Так, протягом 2017 року кількість діючих в місті колективних договорів зросла до 2 055 підприємств (98,0 % від загальної кількості підприємств, де працюють наймані працівники), з них: 801 – на підприємствах торгівлі та побуту (39,0%), 304 – в будівництві (14,8%), 246 – на промислових підприємствах (12,0%), 144 – в житлово-комунальному господарстві (7,0%) та інші. В 2017 році зареєстровано 333 колективних договори, зміни та доповнення до них, якими охоплено 33 175 працюючих. Порівняно з 2016 роком кількість зареєстрованих колективних договорів збільшилась на 89 (36,5%).
Надано методичну допомогу щодо змісту, порядку укладання та реєстрації колективних договорів представникам 645 підприємств, що на 100 підприємств (18,3%) більше показника 2016 року.
Для отримання консультативної інформації щодо порядку укладання та реєстрації колективних договорів необхідно звернутися до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (в. Харківська, 35, каб. 209, т. 60-45-02).