006.jpg

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон України) працюючим громадянам гарантується соціальний захист у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорона життя та здоров’я.

Трапляються випадки, коли людина перенесла тяжке захворювання, складну операцію, отримала важку травму, іде порушення перебігу вагітності, учасникам антитерористичної операції (далі – АТО) важко увійти в мирне життя і є надія, що саме забезпечення медичною реабілітацією в умовах санаторно – курортних закладів допоможе якнайшвидше відновити здоров’я та працездатність, врятувати людину від інвалідності, підвищити рівень її життєдіяльності, скоротити терміни та витрати по тимчасовій непрацездатності.

Медична реабілітація (відновне лікування) – вид медичної допомоги, що включає систему лікувальних заходів, які спрямовані на відновлення порушених чи втрачених функцій організму, виявлення та активізацію його компенсаторних можливостей, профілактику ускладнень та рецидивів захворювання.

Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності та виконання трудової діяльності.

З метою вдосконалення механізму забезпечення права застрахованих осіб на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів, відповідно до вимог статті 29 Закону України, постановою правління Фонду від 13.07.2017 № 39, яка набрала чинності з 01.01.2018, затверджено Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Порядок № 39), яким запроваджено новий механізм забезпечення застрахованих осіб соціальними послугами з лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм, а саме: застрахована особа буде направлятись до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за її вибором відповідно до медичних показань за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько - консультативної комісії закладу охорони здоров’я, де зазначена особа перебуває на стаціонарному лікуванні.

Застрахована особа з порушенням перебігу вагітності може направлятися в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу безпосередньо із жіночої консультації.

Застрахована особа, яка брала безпосередню участь в АТО, має право на лікування (у супроводі членів сім’ї: чоловік/дружина, неповнолітні діти) в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу за профілем медико-психологічної реабілітації за рахунок коштів Фонду один раз після демобілізації за наявності відповідних медичних показань.

Тобто, направлення застрахованих осіб до конкретного реабілітаційного відділення, конкретного санаторію буде обумовлено наявністю медичних показань та протипоказань, функціональним класом хвороби, важкістю загального стану хворого, особливостями адаптації до умов навколишнього середовища, віддаленістю оздоровниці від лікувального закладу.