001.jpg

Згідно ст. 142 Конституції матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є власністю територіальної громади. Вирішення питань щодо регулювання земельних відносин, відповідно до п. 34 ст. 26 та ч. 1 ст. 59 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради.

Відповідно до ст. 83 Земельного кодексу України всі землі в межах відповідних населених пунктів є комунальною власністю. Це право набувається і реалізується виключно до закону. Статтею 12 Перехідних положень цього кодексу віднесено повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів до компетенції міських, сільських, селищних рад.

Згідно ч. 2 ст. 5 Господарського кодексу України конституційні основи правового господарського порядку становлять право кожного на підприємницьку діяльність незаборонену законом.

ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" визначає єдиний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування встановлює державний контроль у сфері ліцензування та відповідальність. Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону про ліцензування до приведення законодавства у відповідність із Законом про ліцензування, закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. На теперішній час, відповідно до ст. 9 Закону про ліцензування підлягає ліцензуванню діяльність з проведення земельних торгів. Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити певний вид господарської діяльності відповідно до встановлених для цього виду ліцензійних умов.

В Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Державного комітету із земельних ресурсів від 08.10.2010р. №724 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів» Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги до суб'єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність щодо проведення земельних торгів (продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності (прав на них) на земельних торгах, що проводяться у формі аукціону відповідно до вимог земельного законодавства).

Глава 21 Земельного кодексу України, визначає процедуру підготовки продажу земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах та підстави визнання земельних торгів такими, що не відбулися. Частина 5 статті 137 Земельного кодексу України встановлює, що земельні торги проводяться у порядку, встановленому законом, на жаль на теперішній час дане питання залишається не врегульоване на законодавчому рівні.