0012.jpg

Порядок вирішення земельних питань, пов’язаних із одержанням в оренду земельних ділянок із земель державної та комунальної форми власності.

Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків встановлених земельним законодавством.

Юридична чи фізична особа (громадянин), зацікавлені в одержанні земельної ділянки в оренду, звертаються до органу, що уповноважений на проведення земельних торгів, правовідносини з яким регулюються на договірних умовах.

Переможець земельних торгів звертається до управління земельних ресурсів Сумської міської ради для укладання договору оренди земельної ділянки.

Порядок вирішення земельних питань, пов’язаних з набуттям громадянами та суб’єктами господарювання права власності на будівлі (споруди) стосовно надання земельних ділянок в оренду, межі яких не визначено або в разі зміни цільового використання. 

 Особа, яка набула право власності на будівлі (споруди) звертається з клопотанням (заявою) до Сумської міської ради про вибір місця розташування земельної ділянки, що знаходиться під придбаними будівлями (спорудами).

 До клопотання (заяви) додаються документи:

 • копія свідоцтва на право власності на будівлю (споруду);
 • обґрунтування необхідності відведення земельної ділянки;
 • копія установчих документів для юридичних осіб, а для громадян – копія документа, що посвідчує особу;
 • графічний матеріал (викопіювання з генплану міста з позначенням місця розташування земельної ділянки та її орієнтовними розмірами, погоджену з управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради);
 • засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача (землевласника) на вилучення земельної ділянки (її частини) із зазначенням розмірів та умов вилучення (в разі необхідності);
 • затверджене містобудівне обґрунтування місця розташування об’єкта (у разі необхідності).

 

Порядок вирішення земельних питань, пов’язаних із поновленням терміну користування земельними ділянками. 

 

Особа, зацікавлена у поновленні терміну користування земельною ділянкою, звертається з клопотанням (заявою) до Сумської міської ради, у якій зазначається бажаний термін продовження користування земельною ділянкою.

До клопотання (заяви) додаються документи:

 • копія документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою з усіма додатками та додатковим угодами;
 • висновки управління архітектури та містобудування Сумської міської ради щодо можливості та умов продовження терміну оренди;
 • для малих архітектурних форм-висновки міської комісії з питань розміщення малих архітектурних форм.

 

Порядок продажу земельних ділянок громадянам та суб’єктам господарювання, на яких розташовано нерухоме майно, що перебуває у їх власності. 

 

Юридична чи фізична особа (громадянин), зацікавлені у викупі земельної ділянки, на якій розташовано нерухоме майно, що перебуває у їх власності, подають відповідну заяву до Сумської міської ради.

В заяві зазначаються:

 • місце розташування земельної ділянки;
 • цільове призначення ділянки;
 • розміри та площа;
 • згода на укладання договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

До заяви додаються:

 • документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (в разі його наявності);
 • документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно, що розташоване на цій ділянці;
 • копія установчих документів (для юридичних осіб);
 • копія документів, що посвідчує особу (для громадян);
 • свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.