Надрукувати
Перегляди: 16389

Питання зупинення виконавчого провадження включає наступні структурні складові: підстави зупинення виконавчого провадження, порядок і строки зупинення виконавчого провадження, наслідки зупинення виконавчого провадження.

Статтею 37 Закону України «Про виконавче провадження» чітко регламентовано питання обов’язкового зупинення виконавчого провадження.

Виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню в разі:

Виконавче провадження на підставі, передбаченій пунктом 7 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження», зупиняється лише в частині звернення стягнення на майно, реалізацію якого зупинено судом.

Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження», не зупиняється за рішеннями про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів.

 Державний виконавець виносить вмотивовану постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтями 37 і 38 цього Закону, яка затверджується начальником або заступником начальника відділу, якому підпорядкований державний виконавець. Постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтею 37 цього Закону, державний виконавець виносить не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови надсилається сторонам у триденний строк. Виконавче провадження зупиняється у випадках, передбачених:

Постанова про зупинення виконавчого провадження може бути оскаржена у десятиденний строк в порядку, встановленому цим Законом. Строки зупинення виконавчого провадження можуть бути скорочені судом. Після усунення обставин, які стали підставою для зупинення виконавчого провадження, державний виконавець протягом трьох днів з моменту, коли йому стало про це відомо, зобов'язаний своєю постановою поновити виконавче провадження за власною ініціативою або за заявою стягувача. Копії постанови надсилаються сторонам у триденний строк.

Якщо арештоване майно боржника передано для реалізації, копії постанов про зупинення та поновлення виконавчого провадження надсилаються підприємству, установі, організації, які здійснюють таку реалізацію.

Протягом строку, на який виконавче провадження зупинено, виконавчі дії не провадяться. Накладений державним виконавцем арешт на майно боржника, у тому числі на кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, не знімається. У період зупинення виконавчого провадження державний виконавець має право звертатися до суду в порядку, встановленому цим Законом, а також вживати заходів щодо розшуку боржника (його майна) або перевірки його майнового стану.