Надрукувати
Перегляди: 3135

У зв’язку з набранням чинності з 01 січня 2016 року нової редакції Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якою, зокрема, затверджено Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі Порядок) повідомляємо, що відповідно до положень ст. 18 Закону державна реєстрація прав завершується формуванням інформації з Державного реєстру прав для подальшого використання її заявником. Абзацом першим пункту 22 Порядку передбачено, що після внесення відомостей до ДРРП державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення ДРРП формує інформацію з нього, яка розміщується на веб-порталі Міністерства юстиції України для доступу до неї заявника з метою її переглянута з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено реєстраційний збір, її завантаження і друк. Відповідно до ст. 21 Закону рішення державного реєстратора, інформація з Державного реєстру прав надаються в електронній та (за бажанням заявника) в паперовій форматі. Рішення державного реєстратора, інформація з державного реєстру прав, отримані в електронній чи паперовій формі за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, мають однакову юридичну силу. Відповідно до Порядку надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається на аркушах паперу форматом А4 без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно. Інформація з Державного реєстру речових прав у паперовій формі надається уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісу (Центру надання адміністративних послуг), нотаріусом або його помічником.

 Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається через веб-портал Мін’юсту.

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається за заявою особи, яка бажає отримати таку інформацію, або уповноваженої нею особи (далі — заявник) шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісу(Центру надання адміністративних послуг), або нотаріуса.

Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі забезпечується за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру шляхом здійснення користувачем пошуку відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, завантаження та перегляду інформації з Державного реєстру прав в електронній формі для її подальшого використання, у тому числі друку.

Формування інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення цього Реєстру залежно від зазначених користувачем параметрів пошуку.

Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється після внесення плати за надання такої інформації через Інтернет з використанням платіжних систем.

За надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, зокрема: