002.jpg

Законом України від 25 грудня 2015 року №928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік» затверджено розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати:

 

Вид виплати

з 01.01.2016  

(грн.)

з 01.05.2016  

(грн.)

з 01.12.2016  

(грн.)

Прожитковий мінімум:      
на одну особу в розрахунку на місяць 1 330 1 399 1 496
на дітей віком до 6 років 1 167 1 228 1 313
на дітей від 6 до 18 років 1 455 1 531 1 637
на працездатних осіб 1 378 1 450 1 550
на осіб, які втратили працездатність 1 074 1 130 1 208
Мінімальна заробітна плата 1 378 1 450 1 550

 

Законом України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» внесено зміни до окремих законів, які регулюють питання пенсійного забезпечення, зокрема:

З 1 січня 2016 року пенсію за вислугу років працівникам льотного та льотно-випробного складу згідно зі статтею 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення» призначають за наявності визначеної законом вислуги років на цих посадах та після досягнення 50 років (до 01.01.2016 – незалежно від віку).

      До досягнення віку 50 років право на пенсію за вислугу років мають працівники льотного і льотно-випробного складу:

 • які в період до 1 січня 2016 року мали вислугу років на відповідних посадах, що давала право на цю пенсію;
 • 1976 року народження і старші за наявності передбаченої законом вислуги років на цих посадах та після досягнення ними такого віку:
 • 45 років – які народилися з 1 січня 1971 року по 30 червня 1971 року;
 • 45 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1971 року по 31 грудня 1971 року;
 • 46 років – які народилися з 1 січня 1972 року по 30 червня 1972 року;
 • 46 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1972 року по 31 грудня 1972 року;
 • 47 років – які народилися з 1 січня 1973 року по 30 червня 1973 року;
 • 47 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1973 року по 31 грудня 1973 року;
 • 48 років – які народилися з 1 січня 1974 року по 30 червня 1974 року;
 • 48 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1974 року по 31 грудня 1974 року;
 • 49 років – які народилися з 1 січня 1975 року по 30 червня 1975 року;
 • 49 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1975 року по 31 грудня 1975 року.

      З 1 січня 2016 року пенсію за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення згідно з пунктом «е», артистам театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів згідно з пунктом «ж» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» призначають за наявності визначеного законом спеціального стажу на цих посадах та після досягнення 55 років (до 01.01.2016 – незалежно від віку).

      До досягнення віку 55 років право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів:

 • які в період до 1 січня 2016 року мали вислугу років на відповідних посадах, що давала право на цю пенсію;
 • 1971 року народження і старші за наявності передбаченої законом вислуги років на цих посадах та після досягнення ними такого віку:
 • 50 років – які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;
 • 50 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;
 • 51 рік – які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;
 • 51 рік 6 місяців – які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;
 • 52 роки – які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року;
 • 52 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;
 • 53 роки – які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року;
 • 53 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;
 • 54 роки – які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року;
 • 54 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;
 • 55 років – які народилися з 1 січня 1971 року.

       Тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року,максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 гривень.

      Тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року:

 • особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни), які працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», на посадах члена Кабінету Міністрів України, судових експертів, службовців Національного банку, помічника-консультанта народного депутата України, в органах місцевого самоврядування, працівників дипломатичної служби, призначені пенсії (щомісячне довічне грошове утримання) не виплачуються. При цьому пенсії, призначені відповідно до законів України «Про державну службу», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» ветеранам військової служби виплачуються в повному обсязі. Належність до ветеранів військової служби підтверджується відповідним посвідченням;
 • у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни) на інших посадах/роботах пенсії (крім військових), розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (1 074 грн. х 150 % = 1 611 грн.), виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

      Пенсія, призначена особам відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни), які працюють:

 • на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», - виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • на наукових посадах, якщо пенсію призначено після 1 жовтня 2011 року, - виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

      Обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об'єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені відповідно до законів України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», на період виконання особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

      З 1 січня 2016 року індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлено в розмірі 103 відсотка (до 01.01.2016 – 101 %).

      З 1 січня 2016 року відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»:

 • пенсію по інвалідності інвалідам II групи призначають за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності ІІІ групи (до 01.01.2016 – для І групи), тобто – від 1 року до 14 років залежно від віку інваліда (стаття 32 Закону);
 • довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії лише в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, та за умови підтвердження довідки первинними документами (стаття 40 Закону).

      З 1 січня 2016 року поріг для оподаткування пенсій або щомісячного довічного грошового утримання збільшено з 3 654 грн. до 4 134 грн. (1 378 грн. (мінімальна заробітна плата на 01.01.2016) х 3 = 4 134 грн.) на місяць.

      Ставка податку становить 15 %, військового збору – 1,5 % бази оподаткування (частини суми пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, що перевищує 4 134,00 грн.) (пункти 164.2.19, 167.4 Податкового Кодексу України).

      Не підлягають оподаткуванню пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.