004.jpg

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), рішень Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4152-МР «Про міську програму сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами), виконавчого комітету Сумської міської ради від 15 січня 2019 року № 1 «Про Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади» (зі змінами) департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері розвитку громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.

Програми (проекти, заходи) інститутів громадянського суспільства, що подаються для участі у Конкурсі, мають відповідати переліку пріоритетних завдань:

1. Консолідація громадського руху Сумської міської об’єднаної територіальної громади, запровадження освітніх (просвітніх) та менторських програм для навчання активістів та посадових осіб місцевого самоврядування.
2. Стимулювання інститутів громадянського суспільства у підготовці та прийнятті управлінських рішень.
3. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку Сумської міської об’єднаної територіальної громади.
4. Налагодження ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування.
5. Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації місцевої політики.
6. Сприйняття мешканцями етнічної, релігійної, професійної та іншого роду різноманітності як переваги для розвитку громади.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», не пізніше ніж за дванадцять місяців до оголошення проведення конкурсу.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у Конкурсі, становить 50 000 гривень.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Основні види діяльності, що можуть бути підтримані організатором Конкурсу, спрямовані на реалізацію завдань Конкурсу:

  • проведення тематичних тренінгів, семінарів, вебінарів, засідань за круглим столом, дебатів;
  • проведення інформаційних компаній;
  • вивчення громадської думки;
  • проведення форумів, фестивалів, конференцій;
  • проведення конкурсів, акцій, ігор, програм;
  • випуск поліграфічної продукції, спрямованої на реалізацію завдань конкурсу;
  • виготовлення та розміщення аудіо-візуальних інформаційних, просвітницьких та методичних матеріалів;
  • виготовлення та розміщення соціальних роликів, фільмів;
  • розробка та друк методичних матеріалів;
  • створення тематичних веб-ресурсів.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1. Заяву про участь у конкурсі (додаток 1 до Порядку), складену за формою, що затверджена Порядком, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності).

2. Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена Порядком (додаток 2 до Порядку). Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.

3. Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

4. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі.

Прийом конкурсних пропозицій здійснюватиметься департаментом комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради з 1 квітня по 31 серпня 2020 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових і вихідних днів, з 13:00 до 16:00, за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 2, каб. 70а.

Конкурсна документація, надана до департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради в неналежному вигляді або після закінчення зазначеного терміну, розглядатися не буде.

Конкурс буде завершено протягом 15 робочих днів після затвердження бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.

Телефони для довідок: 700-627.

Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади

Зміни до Порядку