007.jpg

Відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради оголошує міський конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету на 2019 рік.

Програми (проекти, заходи) інститутів громадянського суспільства, що подаються для участі у Конкурсі повинні відповідати переліку пріоритетних завдань:
1. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих цінностей у молоді.
2. Формування та пропаганда у молоді здорового й безпечного способу життя.
3. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, дозвілля молоді.
4. Розвиток неформальної освіти — здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок поза системою освіти.
5. Зайнятість молоді — створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за один рік до оголошення конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі.

Основні види діяльності, що можуть бути підтримані організатором Конкурсу:
Проведення акцій, ігор, конкурсів, фестивалів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів, тренінгів, змагань, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів, видання інформаційних матеріалів, виготовлення і розміщення соціальних роликів, фільмів.

Конкурсна пропозиція повинна містити:
1. Заяву про участь у конкурсі (додаток 1 до Порядку), складену за формою, що затверджена цим Порядком, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності).
2. Копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності).
3. Копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
4. Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена цим Порядком (додаток 2 до Порядку). Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.
5. Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
6. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.
Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Прийом конкурсних пропозицій буде здійснюватись в період з 10 квітня по 25 вересня 2018 року щоденно, крім суботи та неділі, з 13-00 до 16-00 години, за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, каб. 206.

Конкурсна документація надана до відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради в неналежному вигляді або після закінчення строків, зазначених вище, розглядатися не буде.

Конкурс буде завершено протягом 15 днів після затвердження міського бюджету на 2019 рік.

Телефони для довідок: 700-517.

Порядок проведення міського конкурсу

Додаток 1 до Порядку проведення міського конкурсу

Додаток 2 до Порядку проведення міського конкурсу

Додаток 3 до Порядку проведення міського конкурсу

Додаток 4 до Порядку проведення міського конкурсу