006.jpg

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 4, ст. 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон) територіальні громади можуть бути власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (далі – приміщення). Власники приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку. Вирішення усіх питань управління багатоквартирним будинком (у тому числі про визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем; обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням) належить до виключних повноважень зборів співвласників, рішення яких є обов’язковими для всіх співвласників.

Ст. 11 Закону, ч. 3 ст. 10, ч. 1 ст. 15 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначено, що управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, що укладається згідно з типовим договором. Ціна послуги з управління визначається за рішенням зборів співвласників і згодою управителя та зазначається у договорі з управителем. Якщо зборами співвласників прийнято рішення про укладення договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, такий договір (зміни до нього) підписується співвласником (ами), уповноваженим (ими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Управитель протягом одного місяця після підписання з ним договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком (змін до нього) зобов’язаний надати або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору (змін до нього), завірений підписом управителя.

Отже, договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком може бути укладений виключно тією уповноваженою особою (особами) співвласників з тим управителем та на тих умовах, які визначені в рішенні (протоколі) зборів співвласників багатоквартирного будинку. Завірений підписом управителя примірник такого договору надається (надсилається рекомендованим листом) кожному співвласнику і є обов’язковим для виконання. Укладення договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком з окремим власником приміщення в багатоквартирному будинку чинним законодавством не передбачено.

Звертаємо увагу, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком», яка набрала чинності 13.09.2018, cписок cпіввласників і площа квартир та приміщень, що перебувають у їх власності, станом на дату укладення договору, зазначаються в додатку до договору, що є невід’ємною його частиною. Відомості про бюджетну установу, за якою закріплене розміщене в багатоквартирному будинку приміщення комунальної власності, не містять персональних даних і в цій частині його належним чином завірена копія у складі договору повинна надаватися управителем бюджетній установі. Ціна послуги також зазначається як у тексті договору, так і в кошторисі витрат на утримання будинку та прибудинкової території, який є невід’ємним додатком договору. Як правило, ціна послуги визначається з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі приміщення. Однак, під час укладення договору (змін до нього) сторони можуть визначити іншу розрахункову одиницю послуги з управління. У зв’язку з цим вважаємо, що оформлений відповідно до вимог законодавства та рішення зборів співвласників завірений примірник договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, співвласником приміщення в якому є територіальна громада (що має бути відображено в додатку до договору) є достатньою підставою для оплати бюджетною установою послуг з управління в порядку, за ціною та у строки, встановлені цим договором.

Стосовно реєстрації на підставі належним чином завіреної копії такого договору бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, а також реєстрації зобов’язань при проведенні перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком виконавчий комітет Сумської міської ради звернувся до органів Державної Казначейської служби України (Додаток). Позиція Державної казначейської служби України та Головного управління Державної казначейської служби України у Сумській області з даного приводу викладена у відповідях на дане звернення (Додаток).