0010.jpg

Координаційний центр з надання правової допомоги створений Указом Президента України 6 червня 2012 року. Він координує діяльність розгалуженої системи безоплатної правової допомоги (БПД), яка здобула міжнародне визнання як одна з найпрогресивніших у світі.

Головна задача Координаційного центру – забезпечення ефективності системи БПД, її доступності та якості системи. Це і підвищення кваліфікаційного рівня адвокатів, і впровадження сучасних інформаційних технологій, і методичне забезпечення, і співпраця з міжнародними організаціями, і моніторинг діяльності виконавчої влади, і формування та реалізація державної політики.

Веб-портал безоплатної правової допомоги

Основними завданнями Координаційного центру є:

 • організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення здійснення повноважень Мін’юсту у сфері надання БПД;
 • проведення аналізу практики правозастосування з питань надання безоплатної правової допомоги;
 • внесення на розгляд Міністра юстиції пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у цій сфері.

Координаційний центр відповідно до цих завдань:

 • розробляє проекти актів законодавства у сфері надання БПД вносить їх Мін’юсту;
 • збирає, аналізує і поширює правову, наукову та іншу інформацію з питань надання правової допомоги;
 • забезпечує підвищення професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД), працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спеціалізованих установ, які надають первинну правову допомогу, а також працівників центрів з надання БВПД;
 • здійснює методичне забезпечення і консультаційну підтримку з питань надання БПД органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також утворених ними установ та громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги;
 • сприяє удосконаленню чинних та впровадженню нових стандартів і процедур у сфері надання БПД з урахуванням світової практики;
 • забезпечує впровадження сучасних інформаційних технологій у сфері надання БПД; забезпечує проведення наукових досліджень і прикладних розробок, збірок, науково-практичних коментарів та ін.;
 • забезпечує заснування друкованих ЗМІ, видання та розповсюдження друкованої продукції, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, відео- та аудіопродукції;
 • забезпечує за дорученням Міністра юстиції або його першого заступника підготовку і виконання державних цільових та інших програм, у тому числі проектів та програм міжнародної технічної допомоги;
 • забезпечує за рішенням Мін’юсту утворення центрів з надання БВПД як своїх територіальних відділень;
 • взаємодіє з іноземними та міжнародними організаціями, а також їх представництвами в Україні з питань, що належать до його компетенції;
 • взаємодіє з громадськими організаціями з метою збирання, проведення аналізу, узагальнення, обговорення та використання кращих напрацювань з питань надання БПД;
 • забезпечує проведення в межах своїх повноважень та відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, моніторингу діяльності органів виконавчої влади з виконання взятих на себе Україною зобов’язань щодо надання безоплатної правової допомоги;
 • виконує інші функції відповідно до законодавства.

Для забезпечення оперативного реагування на повідомлення про затримання осіб, на звернення громадян про надання правової допомоги та на проблемні питання, які вони порушують, а також для надання роз’яснень законодавства у сфері безоплатної правової допомоги та надання правових консультацій цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.