004.jpg

Закон України «Про іпотеку» визначає іпотеку як вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця. Важливою умовою є те, що іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки. Тобто це такий різновид кредиту, отриманий під заставу нерухомого майна.

Основна суть іпотечного житлового кредитування полягає в наданні довгострокового банківського кредиту на придбання чи будівництво житлової нерухомості, де заставою є нерухоме майно. Процентна ставка за таким типом кредитування є найменшою в порівнянні з іншими видами кредитів.

Чи мають право скористатися програмою пільгового іпотечного кредитування військовослужбовці?

Так, мають. Минулого року Уряд започаткував реалізацію програми доступної іпотеки «єОселя». Тож, на даний час іпотечний кредит під 3% річних зможуть отримати лише такі категорії українців:

 • військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей;
 • медичні працівники (фахівці та професіонали закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності);
 • педагогічні працівники (закладів освіти державної та комунальної форми власності);
 • наукові та науково-педагогічні працівники (закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форми власності).

Які умови для надання іпотечного житла?

Для отримання пільгового іпотечного кредиту кандидат має:

 • бути громадянином України та належати до вищевказаних категорій осіб;
 • досягнути 18 років на момент, коли підписує кредитний договір, але при цьому вік кандидата на дату повного виконання зобов’язань за кредитним договором не повинен перевищувати 70 років;
 • самостійно та з членами його сім’ї (у разі, якщо вони виступають поручителями за кредитним договором) бути платоспроможними та мати можливість здійснювати платежі з погашення та обслуговування кредиту.
 • у своїй власності та власності членів його сім’ї має бути менше ніж 52,5 кв. метра загальної площі житлової нерухомості для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї (не враховується нерухомість, що розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або на території, яка перебуває в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
 • він та члени його сім’ї не мають діючих договорів, вже укладених за цими умовами пільгового кредитування;
 • не належати до осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції», або відповідно до Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Наголошую, що предмет іпотеки має бути розташований на території України. Виняток становить нерухомість, яка розташована в районі проведення воєнних(бойових) дій або ж на території, яка є тимчасово окупована, оточена(блокована).

А яке житло можна придбати за умовами пільгового іпотечного кредиту?

Це може бути як вже збудоване житло так і майнові права на житло, що ще будується. Під терміном житло мається на увазі квартира в багатоквартирному жилому будинку. При цьому предметом іпотеки не може бути квартира в житловому будинку квартирного типу (багатоквартирному будинку), прийнята в експлуатацію раніше ніж за десять років до дати укладення договору, якщо такий об’єкт нерухомості розташований в обласному центрі.

Які умови самого кредиту?

Кредити, які видаються на пільгових умовах, повинні відповідати таким вимогам:

 • процентна ставка для окремих категорій осіб становить 3 відсотки річних (для всіх інших осіб 7 відсотків).
 • умовами кредитного договору може бути передбачено застосування штрафних санкцій за кредитом у разі невиконання або порушення позичальником умов кредитного договору та/або договору іпотеки;
 • відповідно до порядку погашення кредиту та відсотків за ним ануїтет або погашення основного боргу здійснюється рівними частинами і нарахування процентів щомісяця;
 • максимальний строк кредиту – 240 місяців (20 років);
 • мінімальний перший (початковий) внесок сплачує позичальник у розмірі не менш як 20 відсотків вартості предмета іпотеки;
 • розрахунок суми кредиту;
 • комісії за надання та/або обслуговування кредиту сукупно за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більш як 0,5 відсотка суми наданого кредиту.

Важливо, що житло, яке є предметом іпотеки, обов’язково підлягає страхуванню позичальником від ризиків випадкового знищення або ж випадкового пошкодження на повну оціночну вартість. За бажанням позичальника предмет іпотеки може бути додатково застрахований від ризиків пошкодження житла внаслідок воєнних дій; при цьому страховий тариф за договором страхування предмета іпотеки не повинен перевищувати 0,25 відсотка на рік вартості предмета іпотеки, погодженої кредитором, а у разі страхування додаткових ризиків пошкодження житла внаслідок воєнних дій – 1 відсоток на рік вартості предмета іпотеки, погодженої кредитором;

Крім цього, позичальник несе витрати пов’язані з оформленням права власності на житло (під час придбання), страхуванням предмета іпотеки, оцінкою вартості предмета іпотеки суб’єктом оціночної діяльності та послугами нотаріуса.

Які документи необхідно надати для оформлення пільгового іпотечного кредиту?

Для отримання кредиту кандидат подає кредитору в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія, заяву, що містить такі відомості:

 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • пільгову категорію;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • громадянство;
 • дата та місце народження;
 • серія (за наявності) та/або номер паспорта, дата видачі, найменування органу, що його видав, строк дії (за наявності);
 • адреса та дата поточного задекларованого (зареєстрованого) місця проживання;
 • номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, дата її видачі (за наявності);
 • про членів сім’ї: ступінь родинних зв’язків; прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); дата народження; реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; серія та номер свідоцтва про народження (за наявності); серія та номер свідоцтва про шлюб (за наявності); розмір сукупного доходу за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків на момент заповнення заяви;
 • загальна площа житлової нерухомості позичальника (за наявності);
 • загальна площа житлової нерухомості членів його сім’ї (за наявності);
 • відмітка про відсутність діючих договорів, укладених за цією програмою пільгового кредитування;
 • освіта (за наявності);
 • відмітка про включення/невключення позичальника або члена сім’ї позичальника до осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції», або відповідно до Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»;
 • відмітка про згоду кандидата та членів його сім’ї (які будуть виступати поручителями) на обробку персональних даних, на доступ до його кредитної історії в бюро кредитних історій, Кредитного реєстру Національного банку.

Крім цього, до заяви додаються:

 • довідка(сформована за допомогою порталу Дія) про суми виплачених доходів та утриманих податків за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків на момент заповнення заяви;
 • індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою ОК-7 ( сформовані за допомогою порталу Дія), за останні десять років на момент заповнення заяви.

У разі коли в кандидата є повнолітні члени сім’ї, заява подається за згодою кожного такого члена сім’ї, на якого розраховується розмір кредиту, щодо включення їх у розрахунок кредиту, яка підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та відображається в заяві під час її формування. Зазначаю, що саме кандидат забезпечує достовірність відомостей, що містяться в заяві. Далі сформована заява з накладеним електронним підписом, передається за допомогою порталу чи мобільного додатка Дія, шляхом електронної інформаційної взаємодії до кредитора, обраного кандидатом. Наразі в програмі беруть участь 5 банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк та Sky Bank.

За результатами розгляду заяви, поданої в електронній формі, кредитор надсилає кандидату зокрема з використанням мобільного додатка Дія, інформаційне повідомлення з пропозицією щодо доступного іпотечного кредитування. Після отримання інформаційного повідомлення з пропозицією щодо доступного іпотечного кредитування кандидат особисто звертається до обраного кредитора для подальшого оформлення іпотечного кредитування.