001.jpg

Конституція України гарантує громадянам участь у здійсненні правосуддя через присяжних. Залучення громадян до судового процесу робить його ще більш прозорим та сприяє зростанню довіри у населення до правосуддя.

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Присяжні залучаються до розгляду у цивільних справах про:

  • обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
  • визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
  • усиновлення;
  • надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
  • примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, присяжні залучаються для здійснення кримінального провадження у суді щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі.

Вимоги до присяжного передбачені статтею 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

1) присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція суду;

2) особа не повинна бути визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

3) не повинна мати хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

4) не мати незняту чи непогашену судимість;

5) на особу протягом останнього року не повинні бути накладені адміністративні стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадянин не повинен досягти шістдесяти п’яти років;

7) особа повинна володіти державною мовою.