006.jpg

Статтею 1220 ЦК України визначено, що часом відкриття спадщини є день смерті особи.

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. (частина перша статті 1270 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 1272 ЦК України якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

Рішення суду

25 квітня 2018 року Верховним Судом прийнято постанову по справі № 591/6936/15-а про оскарження рішень виконавчого комітету Сумської міської ради про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах.

Суд касаційної інстанції підтримав позицію Харківського апеляційного адміністративного суду, який відмовив в задоволенні позову. Крім того, Верховний Суд роз’яснив декілька важливих деталей прийняття регуляторних актів.

15 грудня 2017 року розпочав роботу новий Верховний Суд і всі без виключення юристи України ставили питання чи розпочне нову сторінку формування судової влади в Україні чи буде відходити новий Верховний Суд від правових позицій котрі були сформовані ще Верховним Судом України за минулі роки.

Як бачимо із вже розглянутих справ, Верховний Суд не відходить від правових позицій котрі були висловлені Верховним Судом України в своїх раніше прийнятих постановах.

Справи щодо усунути перешкоди у користуванні житлом (будинком чи квартирою) шляхом визнання особи такою, що втратила право на користування жилим приміщенням не стали виключенням, оскільки питання пов’язанні із зняттям особи з реєстрації місця проживання в примусовому порядку є досить проблематичним на даний час.

На даний час досить актуальним залишається питання щодо сплату судувого збору у справах про захист прав споживачів, адже судова практика з приводу цього питання залишається не визначеною.

Приписами частини 3 статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Проте, в правових позиціях викладених в постановах Верховного Суду України від 06.09.17 у справі № 6-185цс17 та від 11.10.17 у справі № 6-916цс17 зазначається, що споживач, право якого порушене і який з огляду на це подає позов, відповідно до статті 22 Закону «Про захист прав споживачів», звільняється від сплати судового збору за подання саме позовної заяви до суду першої інстанції, але має обов’язок щодо сплати судового збору при вчиненні відповідних дій в інших судових інстанціях та у Верховному Суді України.