007.jpg

Сумське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області доводе до відома громади щодо обов’язкової реєстрації тварин всіх видів без виключення для своєчасного планування та проведення лікувально-діагностичних і профілактичних заходів проти основних заразних хвороб тварин та птиці. Закон України « Про ідентифікацію тварин » поширюється на юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням тварин, проводять їх продаж, забій, утилізацію , надають послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин.

Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов’язані: ідентифікувати усіх тварин у господарстві; вести облік усіх тварин у господарстві, в тому числі щодо їх народження, ідентифікаційних номерів, усіх переміщень тварин між господарствами, а також про забій, утилізацію та падіж тварин; зберігати відомості про тварину протягом трьох років після її смерті (забій, падіж, утилізація) або переміщення її з господарства; здійснювати переміщення тварин з ідентифікаційними документами; подавати дані до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, про усі переміщення тварин, надходження нових тварин у господарство, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом 5 робочих днів з дати таких дій або подій; проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
Реєстр тварин створюється з метою: забезпечення єдиних принципів ідентифікації тварин, їх державного обліку та реєстрації; сприяння охороні території України від занесення та розповсюдження збудників хвороб та оптимізації планування ветеринарно-санітарних заходів; забезпечення споживачів тваринницької продукції оперативною і надійною інформацією щодо походження продукції тваринництва, її якості та безпеки; забезпечення державних органів, фізичних та юридичних осіб інформацією про тварин; забезпечення відстеження продукції тваринництва відповідно до міжнародних зобов’язань України.
Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр тварин затверджений Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 року № 578 адміністратор Реєстру тварин - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ідентифікації та реєстрації тварин, організовує проведення в установленому порядку ідентифікації та реєстрації тварин, здійснює оформлення та видачу ідентифікаційних документів, виконує інші функції, передбачені законодавством. Реєстраційні документи подаються у паперовому або електронному вигляді. Реєстраційні документи у паперовому вигляді підписуються особою, що їх заповнює, та засвідчується печаткою, якщо така особа є юридичною особою. Достовірність даних у реєстраційних документах забезпечує власник або утримувач тварини.
Інформація з Реєстру тварин є відкритою, за винятком інформації про особу (персональні дані) та інформації, яка відповідно до законодавства України має обмежений доступ.
Інформація з Реєстру тварин надається у вигляді витягу з Реєстру тварин на безоплатній основі за письмовим зверненням власника тварини або уповноважених органів державної влади (посадових осіб) на офіційному бланку із зазначенням законних підстав для отримання такого запиту.