0010.jpg

Сумська міська рада оголошує конкурс на участь у щорічному рейтингу «Золота перлина» на визначення кращих суб’єктів малого та середнього підприємництва міста Суми, присвячений Дню підприємця, який відзначається в першу неділю вересня.
Конкурс «Золота перлина» проводиться за наступними номінаціями:
- «Краща фізична особа - підприємець у сфері виробництва»
- «Краща фізична особа - підприємець у сфері торгівлі»
- «Краща фізична особа - підприємець у сфері обслуговування»
- «Краще мале або середнє підприємство у виробничій сфері»
- «Краще мале або середнє підприємство у сфері торгівлі»
- «Краще мале або середнє підприємство у сфері обслуговування»
- «Кращий підприємець-благодійник»
- «Краща жінка – підприємець»

 

Організацію проведення конкурсу покладено на департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради (далі – Організатор конкурсу).
Нагородження переможців, визначених за результатами конкурсу, відбудеться під час проведення урочистостей до Дня підприємця. Про місце проведення святкових заходів буде повідомлено додатково.
У конкурсі можуть брати участь фізичні особи – підприємці, малі та середні підприємства, які:
1. Зареєстровані в установленому порядку.
2. Відповідають критеріям віднесення до суб’єктів малого та середнього підприємництва згідно з чинним законодавством.
3. На дату подання заявки на участь у конкурсі здійснюють господарську діяльність не менше двох років.
4. Не мають заборгованості із заробітної плати, виплат до бюджетів усіх рівнів.
5. Забезпечили у попередньому році виплату заробітної плати працівників не менше середньої по області у відповідній галузі (за даними державних органів статистики).
До участі у конкурсі не допускаються фізичні особи – підприємці, малі та середні підприємства, які:
1. Не відповідають вищевказаним вимогам.
2. Визнані банкрутами.
3. Відносно яких порушено справу про банкрутство.
4. Перебувають на стадії ліквідації.
5. Надали недостовірну інформацію про діяльність підприємства (фізичної особи-підприємця) відповідно до п. 9 заявки на участь у щорічному рейтингу «Золота перлина» на визначення кращих суб’єктів малого та середнього підприємництва до Дня підприємця у місті Суми.
6. Є членами конкурсної комісії або їх близькими родичами.
Заявки для участі в конкурсі подаються Організатору конкурсу претендентами протягом 30 днів з дня публікації оголошення про початок проведення конкурсу.

Документи можуть надаватись особисто або надсилатись на адресу організатора конкурсу рекомендованим листом: вул. Садова, 33, м. Суми.
У разі подання документів безпосередньо претендентом заявка для участі в конкурсі завіряється:
1. Для малих та середніх підприємств – підписом керівника та печаткою підприємства.
2. Для фізичних осіб-підприємців – особистим підписом претендента та печаткою (у разі її наявності).
Подані документи перевіряються відповідальними працівниками організатору конкурсу та, у разі відповідності переліку документів встановленим вимогам, реєструються в день їх надходження у відповідному журналі. У разі невідповідності переліку документів встановленим вимогам документи не реєструються та повертаються претенденту з наданням відповідних роз’яснень.
Організатор конкурсу перевіряє показники претендентів на відповідність вимогам до учасників конкурсу та приймає рішення щодо допуску претендента до конкурсного відбору або відмову у прийнятті заявки до розгляду.
У разі невідповідності показників претендентів встановленим вимогам організатор конкурсу протягом п’яти днів з дати реєстрації направляє учаснику вмотивований лист-відмову у прийнятті заявки до розгляду. Заявка разом із копією листа-відмови зберігається в організатора конкурсу.
Суб’єкт господарювання, який отримав відмову у прийнятті заявки до розгляду, має право протягом наступних трьох днів (але не пізніше граничного терміну подання документів для участі у конкурсі) повторно подати заявку на участь у конкурсі після виправлення всіх недоліків».

 

Зразок заявки