004.jpg

Шановні підприємці та керівники малих і середніх підприємств!

Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради оголошує про проведення конкурсу на отримання фінансової підтримки суб'єктами малого і середнього підприємництва з міського бюджету м. Суми шляхом відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам господарювання (далі - Конкурс).
У Конкурсі мають право брати участь суб’єкти малого і середнього підприємництва, які зареєстровані як суб’єкти господарювання в м. Суми та здійснюють діяльність на території м. Суми.

Для участі суб’єкту господарювання або уповноваженій ним у встановленому чинним законодавством порядку особі (надалі - Претендент) необхідно подати:
- заяву на участь у Конкурсі;
- лист-гарантію (у формі довідки), що на нього не поширюється обмеження у допуску до Конкурсу;
- бізнес-план, завірений підписом керівника підприємства або особистим підписом фізичної особи-підприємця та печаткою (у разі її наявності);
- звіт про реалізацію бізнес-плану (про хід реалізації), завірений підписом керівника підприємства або ж особистим підписом фізичної особи-підприємця та печаткою (у разі її наявності);
- завірену Претендентом копію кредитного договору;
- завірену банком інформацію про фактичну суму сплати основної суми боргу та відсотків за користування кредитом з початку бюджетного періоду по дату оголошення про проведення конкурсу включно;
- завірену Претендентом копію статуту для юридичних осіб;
- копію паспорту та ідентифікаційного коду - для фізичної особи-підприємця, копію паспорту та документу, що підтверджує повноваження керівника - для юридичної особи;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- податкову звітність за минулий рік та попередній звітний період;
- завірені Претендентом копії документів фінансової звітності за минулий рік відповідно до системи оподаткування (форми № 1 «Баланс» та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» або податкової декларації для фізичних-осіб підприємців);
- завірені Претендентом копії Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою № 1 ДФ за два останні календарні роки з підтвердженням його подання до територіального органу ДФСУ.
У зв’язку з набранням чинності 02.08.2017 року Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», суб’єкти господарювання зобов’язані подати відомості про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману ними протягом останніх трьох років, її форму та мету (пункт 9 статті 9).
Документи приймаються департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради протягом 30-ти календарних днів включно, з дня оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу на офіційному веб-сайті Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Садова, 33, каб. 34. Телефон для довідок: 700-139.
З більш детальною інформацією про умови проведення Конкурсу можна ознайомитись у рішенні Сумської міської ради від 26 липня 2017 року № 2383-МР «Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з міського бюджету м. Суми».(Додаток до рішення, Додаток до Порядку)

Зразок заяви