002.jpg

Індустріальний парк «Суми» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків наказом Мінекономрозвитку від 04.12.2018 № 1828.

Земельна ділянка площею 17,5 га, на якій створено індустріальний парк «Суми», розташована у районі заводу «Центроліт».

Ініціатором створення індустріального парку є Сумська міська рада.

Строк функціонування індустріального парку – 30 років.

Метою створення індустріального парку є забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста, функціонування та розвитку промислових підприємств, поліпшення інвестиційної привабливості міста, активізація економічного та промислового розвитку, створення нових робочих місць.

Пріоритетні для розміщення види економічної діяльності в індустріальному парку (функціональне призначення):

  • переробна промисловість (виробництво легких металевих паковань; виробництво компонентів до автомобілів, зокрема електротехнічне оснащення та прилади; виробництво виробів з пластмас; харчова промисловість);
  • науково-дослідна діяльність;
  • інші, сумісні із зазначеними, галузі, такі як транспорт та складське господарство, в тому числі підготовка та зберігання сільськогосподарської продукції.

За попередніми розрахунками на території індустріального парку може бути створено до 1050 нових робочих місць.

Сумська міська рада уклала меморандуми з трьома потенційними учасниками індустріального парку: ТОВ «СІЕЙТІ»,  АТ «ТЕХНОЛОГІЯ» та ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС Україна».

Індустріальний парк має стати рушійною силою диверсифікації економіки міста, залучення додаткових коштів, що сприятиме його розвитку та підвищенню рівня життя мешканців.

Сумські депутати проголосували за створення індустріального парку «Суми»