003.jpg

Індустріальний парк "Суми" включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків наказом Мінекономрозвитку від 04.12.2018 № 1828.

Земельна ділянка площею 17,5 га, на якій створено індустріальний парк "Суми", розташована у районі заводу "Центроліт".

Ініціатором створення індустріального парку є Сумська міська рада.

Строк функціонування індустріального парку – 30 років.

Метою створення індустріального парку є забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста, функціонування та розвитку промислових підприємств, поліпшення інвестиційної привабливості міста, активізація економічного та промислового розвитку, створення нових робочих місць.

Пріоритетні для розміщення види економічної діяльності в індустріальному парку (функціональне призначення):

  • переробна промисловість (виробництво легких металевих паковань; виробництво компонентів до автомобілів, зокрема електротехнічне оснащення та прилади; виробництво виробів з пластмас; харчова промисловість);
  • науково-дослідна діяльність;
  • інші, сумісні із зазначеними, галузі, такі як транспорт та складське господарство, в тому числі підготовка та зберігання сільськогосподарської продукції.

За попередніми розрахунками на території індустріального парку може бути створено до 1050 нових робочих місць.

Сумська міська рада уклала меморандуми з трьома потенційними учасниками індустріального парку: ТОВ "СІЕЙТІ",  АТ "ТЕХНОЛОГІЯ" та ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС Україна".

На даний проект покладаються великі надії, адже він може стати рушійною силою диверсифікації економіки міста, залучення додаткових коштів, що сприятиме процвітанню міста та підвищенню рівня життя його мешканців.

Документи

Рішення Сумської міської ради від 23 травня 2018 року № 3498 – МР Про затвердження Концепції індустріального парку «Суми» та створення індустріального парку «Суми»

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.05.2018 року №240 Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання щодо затвердження Концепції індустріального парку «Суми» та створення індустріального парку «Суми»

Рішення Сумської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 4069-МР "Про внесення змін до Рішення Сумської міської ради від 23 травня 2018 року № 3498-МР Про затвердження Концепції індустріального парку «Суми» та  створення індустріального парку «Суми»"

Концепція індустріального парку "Суми" (затверджена рішенням Сумської міської ради від 31 жовтня 2018 року №4069 – МР)

Витяг з реєстру індустріальних (промислових) парків №37

Інформація про індустріальні (промислові) парки, включені до Реєстру індустріальних (промислових) парків станом на 04.12.2018 р.

Детальний план території біля заводу «Центроліт» (район індустріального парку «Суми»)