005.jpg

Станом на 01.01.2022 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради (СМР) та її виконавчого комітету (ВК) налічується 63 діючих регуляторних актів (31-СМР, 32-ВК), які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv.html.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7558-МР (зі змінами) та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 20.10.2020 № 522 (зі змінами) були затверджені плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів відповідно Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік, які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/planuvannya-diyalnosti.html.

Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом звітного періоду було підготовлено та направлено до Державної регуляторної служби України з метою отримання пропозицій щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики 5 проєктів регуляторних актів Сумської міської ради. Отримані висновки по 5 проєктах регуляторних актів.

Відповідно до затверджених планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів було прийнято 19 регуляторних актів: 5 рішень Сумської міської ради та 14 рішення Виконавчого комітету (11 - відповідно до плану 2020 року та 3 - відповідно до плану 2021 року).

Згідно зі статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом звітного періоду було скасовано 28 регуляторних актів (4-СМР, 24-ВК).

Відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно діючих регуляторних актів здійснювалося базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності. Рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 71-МР та рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.12.2020 № 582 були затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік, якими було передбачено підготовку 22 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (6-СМР; 16-ВК).

У звітному періоді було підготовлено та оприлюднено 69 звітів про відстеження результативності діючих регуляторних актів (17-СМР, 52-ВК), з них 22 - підготовлено згідно з планом, решта 47 – підготовлені додатково (базові та здійснені у зв’язку з майбутньою втратою чинності або переглядом регуляторних актів). Звіти про відстеження результативності діючих регуляторних актів оприлюднені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Відстеження результативності», за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/vidstezhennya-rezultativnosti.html.

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами), протягом звітного періоду на офіційному веб-сайті «Єдиний державний веб-портал відкритих даних» розробниками регуляторних актів Сумської міської ради забезпечувалося оприлюднення та оновлення інформації у формі відкритих даних щоразу після внесення змін до переліку регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення відстежень їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення. Крім того, розпорядником інформації – виконавчим комітетом Сумської міської ради, протягом звітного періоду було забезпечено оприлюднення набору даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних: «Перелік діючих регуляторних актів», «План підготовки регуляторних актів» та «Інформація про стан реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчі органи повноваження у здійсненні державної регуляторної політики».

Питання реалізації покладених на Сумську міську раду та її виконавчі органи повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності знаходяться на постійному контролі.