Надрукувати
Перегляди: 1200

Звіт про базове відстеження результативності рішення Сумської міської ради від 27 липня 2011 року № 703-МР «Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 25.02.2009 № 2367-МР «Про Правила благоустрою міста Суми» (зі змінами)»

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Сумської міської ради від 27 липня 2011 року № 703-МР «Про внесення змін та доповнень до рішення Сумської міської ради від 25.02.2009 № 2367-МР «Про Правила благоустрою міста Суми» (зі змінами)».

2. Виконавець заходів з відстеження:

Ковпаківська та Зарічна районні в місті Суми адміністрації Сумської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Відстеження результативності рішення проводилось з 01.08.2011 до 01.09.2011.

5. Тип відстеження:

Базове відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження:

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Внесені зміни до Правил благоустрою міста Суми дозволять ефективно контролювати суб’єктів господарювання, які виконують земляні роботи, на предмет відновлення об’єктів благоустрою після виконання таких робіт, правильно визначати спеціалістам райадміністрацій відповідальних осіб за порушення у сфері благоустрою. Способом одержання даних є безпосереднє спостереження та аналіз статистичних даних.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Оцінити результати дії змін та доповнень до Правил благоустрою міста Суми, затверджених рішенням Сумської міської ради від 25.02.2009 № 2367-МР, можливо буде на підставі перевірок, рейдів повноважних представників органів державної влади, місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їх оперативної інформації щодо рівня благоустрою міста, а також кількості порушень Правил благоустрою м. Суми, при досягненні певного строку їх дії - квартал, півріччя, рік.

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету В.М. Волонтирець