006.jpg

Звіт про результати відстеження результативності рішення Сумської міської ради «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» від 03.06.2010 року № 329.

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення Сумської міської ради «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» від 03.06.2010 року № 329.

Назва виконавця заходів відстеження

Управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради.

Цілі прийняття акта

Метою прийняття цього регуляторного акту є забезпечення належного надання споживачам послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, встановлення дійсної вартості відповідних послуг, впорядкування розрахунків між виконавцями послуг та споживачами послуг, а також посилення контролю управлінням житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради за наданням послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій виконавцями, захисту прав споживачів та створення економічних умов для підвищення якості послуг.

Строк виконання заходів відстеження

Відстеження проводилось з 18.04.2011 року по 01.06.2011 року.

Тип відстеження (базовий, повторний або періодичний)

Застосовувався періодичний тип відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

При відстеженні застосовувалися статистичні дані та аналіз виконання заходів, передбачених регуляторним актом.

Дані або припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

При відстеженні результативності регуляторного акту оцінювались досягнутий рівень виконання вимог Порядку проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та організаційних вимог його реалізації, безпосередньо зазначених в рішенні.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей

Чисельне значення досягнення якісного показника:

  • загальна сума до перерахунку розміру плати населенню за ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій –1053575 грн. 21 коп.;
  • станом на 01.06.2011 року здійснено перерахунок –342689 грн. 94 коп.;
  • залишок по перерахунку, що підлягає здійсненню –710885 грн. 27 коп.
Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Сумської міської ради В.М. Волонтирець