0010.jpg

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.07.2010 № 374 «Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми» від 06.09.2011 року № 546.

Назва виконавця заходів відстеження

Відділ логістики та зв’язку Сумської міської ради.

Цілі прийняття акта

Метою прийняття акта є створення конкурентного середовища у сфері перевезення пасажирів автотранспортом, забезпечення прозорості та створення умов для підвищення ефективності проведення конкурсів і прискорення розвитку галузі автомобільного транспорту, задоволення зростаючих потреб населення в перевезеннях, підвищення якості транспортних послуг.

Основним завданням акту є вдосконалення системи державного регулювання процедури та підготовки проведення конкурсу, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень, підвищення якості пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

Строк виконання заходів відстеження

Відстеження проводилось з 23.07.2012 року по 20.08.2012 року.

Тип відстеження (базовий, повторний або періодичний)

Застосовувався повторний тип відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

При відстеженні застосовувалися статистичні дані та аналіз виконання заходів, передбачених регуляторним актом.

Дані або припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

При відстеженні результативності регуляторного акту оцінювались досягнутий рівень виконання вимог проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

  • кількість перевізників які взяли участь у проведенні конкурсу з перевезення пасажирів;
  • кількість перевізників, що перемогли в конкурсі з перевезення пасажирів;
  • кількість транспортних засобів що обслуговують маршрути міста відповідно до проведеного конкурсу.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей

Показники результативності  
Кількість перевізників які взяли участь у проведенні конкурсу з перевезення пасажирів 16
Кількість перевізників, що перемогли в конкурсі з перевезення пасажирів 12
Кількість транспортних засобів що обслуговують маршрути міста відповідно до проведеного конкурсу 284

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого комітету Сумської міської ради
В.М. Волонтирець