003.jpg

Звіт

про відстеження результативності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.11 № 455 “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Суми”

Регуляторний акт, що відстежується: рішення виконавчого комітету від 05.07.11 № 455 “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Суми”

Виконавець відстеження: управління архітектури та містобудування Сумської міської ради

Цілі прийняття акта: регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами у відповідності до вимог закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.03 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами); формування єдиного підходу всіх суб’єктів рекламної діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів, замовників, розповсюджувачів та споживачів реклами, державних контролюючих органів тощо до питань, що стосуються зовнішнього рекламного оформлення міста.

Тип відстеження. Відстеження результативності проводиться періодично.

Результативність оцінюється по наступним показникам.

1. Відповідність регуляторного акта щодо порядку розміщення рекламних засобів на території м. Суми вимогам актів вищої юридичної сили.

Протягом дії зазначеного регуляторного акта відбулися зміни у законодавстві, а саме: прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 495 «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами».

З метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 495 внесені зміни до рішення виконавчого комітету від 05.07.11 № 455 шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.09.12 № 527 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.2011 № 455 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Суми (зі змінами)».

У вказаному рішенні надається детальне визначення термінів вивіска чи табличка, а також визначається порядок їх розміщення .

В зв’язку зі скасуванням рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.08.08 № 398 «Про затвердження Комплексної програми розміщення рекламних засобів на території міста Суми», з метою приведення Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Суми у відповідність до положень Генерального плану м. Суми, а саме детальне визначення зони центральної історичної частини та зонування території всього міста і визначення ергономічних вимог до розміщення конструкцій залежно від зони розміщення, виконавчим комітетом міської ради прийняте рішення від 20.03.12 № 122 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.11 № 455 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Суми».

На базі регуляторного акту, результативність якого відстежується, виконавчим комітетом міської ради прийняте рішення від 17.01.2012 р. № 25 «Про затвердження Порядку демонтажу, обліку, збереження, оцінки та реалізації засобів зовнішньої реклами у м. Суми», що безпосередньо стосується питань розміщення зовнішньої реклами у м. Суми.

2. Економічна доцільність та обґрунтованість існування регуляторного акта.

Щорічні надходження до міського бюджету від сплати за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, становлять більш ніж 1 млн. гривень.

При цьому скориговані деякі з тарифів по сплаті за користування місцями розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, які затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 05.07.11 № 455 та приведені до рівня, що відповідає темпам розвитку ринку зовнішньої реклами у місті та відповідають узагальненим показникам обласних центрів України.

За результатами аналізу розвитку ринку зовнішньої реклами у місті виконавчим комітетом міської ради прийняте рішення від 15.11.11 № 735 «Про заходи щодо упорядкування розміщення зовнішньої реклами у м. Суми», згідно якого тимчасово припинено надання дозволів на розміщення рекламних засобів типу «сіті-лайт» (формат 1.2 м х 1.8), «трол», «світловий трол», «перетяг» (окрім випадків, що передбачають надання тимчасових дозволів), рекламних засобів з площею екрану 12 кв.м і більше.

На даний час проводиться комплексна перевірка технічного стану рекламних засобів зазначених типів та відповідність їх встановлення вимогам чинного законодавства України.

3. Прозорість вимог регуляторного акта.

Для забезпечення прозорості діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами у м. Суми відповідно до вимог рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.11 № 455 створена та постійно діє Комісія з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Суми - колегіальний орган, створений з метою забезпечення узгодженості дій дозвільних органів по розгляду питань, що стосуються розміщення зовнішньої реклами на території м. Суми.

До складу Комісії входять депутати міської ради та представники громадських організацій та осіб, що провадять діяльність по розміщенню зовнішньої реклами у м. Суми.

Висновки.

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 05.07.11 № 455 “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Суми” є результативним, його вимоги сприяють продуктивним процесам, що відбуваються у сфері розміщення зовнішньої реклами у м. Суми.

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету В.М. Волонтирець
Заступник міського голови З питань діяльності виконавчих органів ради А.Б. Рябоконь