0012.jpg

Звіт

про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження Положення про порядок відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю»

 

1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 01.07.2008 р № 313 «Про затвердження Положення про порядок відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Управління соціально-економічного розвитку Сумської міської ради.

 

 

3. Цілі прийняття акта.

Положення розроблене з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму розрахунку відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю

 

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Відстеження проводилось з 01.08.2012 по 01.09.2012.

 

5. Тип відстеження.

Періодичне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження.

Статистичний.

 

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Прийняття Положення про порядок відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю забезпечує:

- створення єдиного підходу відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Основні показники результативності регуляторного акта:

  • забезпечення ефективного витрачання бюджетних коштів;
  • збереження основних засобів бюджетних установ міста;
  • наповнення доходної частини міського бюджету.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня визначених цілей.

Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, не потребує змін та доповнень.

 

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету В.М.Волонтирець

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «Про затвердження Положення про порядок відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю»

 

1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 01.07.2008 р № 313 «Про затвердження Положення про порядок відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Управління соціально-економічного розвитку Сумської міської ради.

 

3. Цілі прийняття акта.

Положення розроблене з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму розрахунку відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю

 

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Відстеження проводилось з 01.08.2012 по 01.09.2012.

 

5. Тип відстеження.

Періодичне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження.

Статистичний.

 

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Прийняття Положення про порядок відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю забезпечує:

- створення єдиного підходу відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Основні показники результативності регуляторного акта:

  • забезпечення ефективного витрачання бюджетних коштів;
  • збереження основних засобів бюджетних установ міста;
  • наповнення доходної частини міського бюджету.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня визначених цілей.

Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, не потребує змін та доповнень.

 

Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету В.М.Волонтирець