005.jpg

1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради № 694 від 15.11.2011 року «Про організацію роботи з залучення інвестицій в економіку міста Суми за принципом «єдиного інвестиційного вікна».

 

2. Виконавець заходів з відстеження.

Управління соціально-економічного розвитку Сумської міської ради.

 

 

3. Цілі прийняття акта.

З метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста, сприяння діяльності суб’єктів інвестиційної діяльності та запровадження на території міста Суми роботи з інвесторами за принципом «єдиного інвестиційного вікна», враховуючи розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 15.12.2010 №830 «Про організацію роботи з залучення інвестицій в економіку Сумської області за принципом «єдиного інвестиційного вікна», керуючись підпунктом 3 пункту «б» статті 28, частиною 1 статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

4. Строк виконання заходів з відстеження.

З 8 листопада по 7 грудня 2012 року.

 

5. Тип відстеження.

Повторне відстеження.

 

6. Метод одержання результатів відстеження.

Статистичний.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Повний пакет документів:

  • а) заяву власника інформації про введення до бази даних інформації про інвестиційний проект за формою згідно з додатком 1 до Регламенту;
  • б) анкету ініціатора інвестиційного проекту за формою згідно з додатком 2 до Регламенту;
  • в) інвестиційний проект (ідею, пропозицію), підписаний Заявником, прошитий і пронумерований;
  • г) виписку з Єдиного державного реєстру та копії установчих документів юридичної особи;
  • д) у разі коли Заявник є іноземна юридична особа – документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського та судового реєстру тощо).

Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни, що їх видала перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

№ з/п Назва показника Одиниця виміру Значення
1. Кількість звернень суб’єктів інвестиційної діяльності про сприяння в реалізації інвестиційного проекту на території міста од. 0
2. Загальна тривалість процедури:
- отримання погодження на реалізацію у місті Суми інвестиційного проекту (від дня подання пакета документів до дня прийняття рішення щодо схвалення або відмову у схваленні інвестиційного проекту та реєстрації Оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту);
Робочих днів 17
- отримання відмови в реалізації у місті Суми інвестиційного проекту (від дня подання пакета документів до дня прийняття рішення щодо схвалення або відмову у схваленні інвестиційного проекту та реєстрації Оперативного плану дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту) Робочих днів 17
3. Кількість прийнятих Радою рішень щодо схвалення або відмови у схваленні інвестиційного проекту од. 0
4. Кількість впроваджених інвестиційних проектів од. 0
5. Сума інвестицій, яка надійшла в економіку міста в результаті реалізації інвестиційного проекту тис. грн. 0
6. Кількість новостворених підприємств на території міста од. 0
7. Кількість новостворених робочих місць од. 0

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

У зв’язку з відсутністю звернень потенційних інвесторів у 2012 році до Ради з питань залучення інвестицій, що діє за принципом «єдиного інвестиційного вікна» регуляторний акт не діяв.

Керуючий справами виконавчого комітету, заступник міського голови

В.М. Волонтирець