006.jpg

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 04.10.2011 № 610 «Про затвердження Порядку складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств, комунальної організації Сумської міської ради газета «Суми і сумчани» (зі змінами)

1. Вид та назва регуляторного акту

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 04.10.11 № 610 «Про затвердження Порядку складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств, комунальної організації Сумської міської ради газета «Суми і сумчани» (зі змінами).

2. Виконавець заходів з відстеження

Управління соціально-економічного розвитку Сумської міської ради.

3. Ціль прийняття акта

Забезпечення постійного контролю з боку Уповноважених органів Сумської міської ради, до сфери управління (у тому числі координації роботи) яких належать комунальні підприємства, за складанням, погодженням, затвердженням та контролем виконання фінансових планів комунальних підприємств територіальної громади м. Суми керівниками підприємства та ефективним використанням комунального майна і прибутку підприємств.

4. Строк виконання заходів з відстеження

10.10.2012- 30.10.2012.

5. Тип відстеження – повторне.

6. Методи одержання результатів – статистичні.

7. Кількісні значення показників результативності акту

за 9 місяців 2012 року, тис.грн.


п/п
Назва комунального підприємства Дохід Витрати Чистий прибуток (збиток)
план факт план факт план факт
1 КП  СМР "Електроавтотранс" 19902,9 18207,8 23144,5 22626,1 -3241,6 -4418,3
2 КП  "Міськводоканал" СМР 53281,2 54256,2 61295,6 62947,7 -8014,4 -8691,5
3 КП  "Міськсвітло" СМР 2184,0 2578,0 2178,0 2578,0 6,0 0,0
4 КП «Сумське міське бюротехнічної інвентаризації» 7210,3 9284,0 6947,8 8403,0 262,5 881,0
5 КП „Зеленого будівництва” СМР 3462,1 2819,0 3393,1 3046,0 69,0 -227,0
6 КП  "Шляхрембуд" СМР 30767,0 23905,0 30713,0 23894,0 54,0 11,0
7 Комунальне оптово-роздрібне підприємство "Дрібнооптовий" 892,7 923,5 766,0 839,6 126,7 83,9
8 КП  "Сумикомунінвест" СМР 316,4 296,2 288,2 299,8 28,2 -3,6
9 КП „Архітектура. Будівництво. Контроль” СМР 812,4 795,3 787,0 793,5 25,4 1,8
10 КП „Сумижилкомсервіс” СМР 2765,26 2610,9 2724,42 3064,7 40,84 -453,8
11 КП «Спеціалізований комбінат» 5100,0 5069,0 5047,2 5060,12 52,8 8,88
12 КП «Сумижитло» 31811,1 30764,0 30910,8 30951,0 900,3 -187,0

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту

За 9 місяців 2012 року прибуток отримали 5 комунальних підприємств з 12, що на 5 підприємства менше запланованого показника, а саме: П «Шляхрембуд» СМР, КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації», КОРП «Дрібнооптовий», КП «Спецкомбінат», КП „Архітектура. Будівництво.Контроль”» СМР.

У зв’язку з недофінансуванням коштів з міського бюджету комунальним підприємствам за 9 місяців 2012 року, фактичні показники їх фінансово-господарської діяльності, в порівнянні з запланованими, є незадовільними.

До чинників, що негативно впливають на фінансовий стан комунальних підприємств, належать:

  1. значна питома вага адміністративних витрат в собівартості послуг;
  2. виплата додаткової заробітної плати на комунальних підприємствах (організаціях), які мають збитки від фінансово-господарської діяльності;
  3. непрогнозована політика цін на енергоносії, паливно-мастильні матеріали;
  4. ускладнена та довготривала система розгляду і встановлення тарифів;
  5. складна процедура проведення тендерів для здійснення основної діяльності підприємств та проектів їх розвитку і модернізації.

Комунальні підприємства постійно проводять роботу щодо своєчасного складання, погодження та затвердження своїх фінансових планів.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого комітету

В.М. Волонтирець