Надрукувати
Перегляди: 2124

ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акта»

1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.06.2012 № 345 «Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Суми та їх архітектурного типу».

2. Виконавець заходів з відстеження.

Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

3. Цілі прийняття акта.

• забезпечення права суб’єктів господарювання на розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;

• забезпечення права органів місцевого самоврядування на оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруду;

• дотримання передбачених законодавством норм та правил;

• встановлення вимог до утримання ТС, здійснення благоустрою та озеленення прилеглих територій.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Відстеження проводилось з 21.02.2013 по 06.03.2013.

5. Тип відстеження.

Повторне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження.

Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Кількість звернень суб’єктів господарювання про можливість розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності – 60;

Кількість звернень суб’єктів господарювання про оформлення паспорту прив’язки тимчасових споруд - 15.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності.

Показниками результативності затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Суми та їх архітектурного типу є кількість наданої управлінням архітектури та містобудування Сумської міської ради інформації про можливість розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та кількість оформлених паспортів прив’язки тимчасових споруд.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. Рішенням Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-МР було затверджено містобудівну документацію «План зонування території міста Суми».

Враховуючи викладене, необхідно призупинити дію рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.06.12 № 345 «Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Суми та їх архітектурного типу» для здійснення заходів щодо приведення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Суми у відповідність до плану зонування території міста Суми та плану червоних ліній магістральних вулиць міста.

Керуючий справами виконавчого комітету, заступник міського голови В.М. Волонтирець