0012.jpg

Інформація про стан розгляду запитів на інформацію у виконавчому комітеті Сумської міської ради та у виконавчих органах (2011-2024 р.р.)

Перелік категорій відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» в Сумській міській раді 

(затверджено рішенням виконавчого комітету від 11.07.2023 № 246)

Такі форми правовідносин в інформаційній сфері, як звернення громадянина та запит на інформацію різняться за правовими підставами, предметом, вимогами щодо форми, порядку оплати.

Відповідно до вимог чинного законодавства до безумовно відкритої інформації відноситься:

На підставі п.5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію.

Надання публічної інформації виконавчими органами Сумської міської ради здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету від 15.05.2018 № 282 «Про затвердження Положення про організацію доступу до публічної інформації, розпорядниками якої є виконавчі органи Сумської міської ради», розпорядження міського голови від 07.06.2016 №177-Р «Про організацію роботи з наборами даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, у Сумській міській раді».

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

Запит може бути індивідуальним або колективним. Запит на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити на публічну інформацію, що надходять до Сумської міської ради реєструються та обліковуються в день їх надходження у відділі публічної інформації та е-демократії управління публічної інформації департаменту комунікацій та інформаційної політики у робочі дні (з понеділка по п’ятницю – з 8:00 до 16:00) за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 2, поверх 1, кабінет № 14; телефон: 700-612.

Також запитувачі інформації можуть звернутись із запитом на публічну інформацію:

 • письмово за адресою: майдан Незалежності, 2, місто Суми, 40000, Сумська міська рада;
 • телефоном - 700-612;
 • на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (із зазначенням теми: «Запит на доступ до публічної інформації»);
 • через онлайн форму на Інформаційному порталі Сумської міської ради;
 • особисто: майдан Незалежності, 2, каб. 14.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у відділі публічної інформації та е-демократії управління публічної інформації департаменту комунікацій та інформаційної політики або завантаживши таку завантаживши таку форму для подання запиту на інформацію.

Якщо запит подано безпосередньо до розпорядника інформації – юридичної особи – він реєструється та обліковується у відділі вхідної кореспонденції вказаного органу.

У виконавчому комітеті Сумської міської ради визначене спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, розпорядниками яких є виконавчі органи Сумської міської ради без статусу юридичної особи (м. Суми, майдан Незалежності, 2, каб. 10). У структурних підрозділах Сумської міської ради (зі статусом юридичної особи), розташованих в окремих приміщеннях, також облаштовані місця для роботи запитувачів.

Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника (міського голови) або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Запитувач має право оскаржити:

 • відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • надання недостовірної або неповної інформації;
 • несвоєчасне надання інформації;
 • невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Закон України "Про доступ до публічної інформації" (Стаття 17)

Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації:

Цим Порядком визначається механізм відшкодування витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів, що надаються за запитами на інформацію відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.05.2018 №283 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитами на інформацію»

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.03.2020 №130 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 15.05.2018 № 283 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитами на інформацію»»