004.jpg

Перелік категорій відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» в Сумській міській раді 

(затверджено рішенням виконавчого комітету від 11.07.2023 № 246)

1. Відомості з питань мобілізаційної роботи

1.1 Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану Сумської міської територіальної громади, підприємств, установ, організацій суб’єктів господарювання всіх форм власності (далі - суб’єктів господарювання) щодо:
1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;
2) виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;
3) виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;
5) виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;
6) виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;
7) мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
8) кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймальнотранспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в Сумської міської територіальної громади;
9) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
10) виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;
11) створення та накопичення нестандартного обладнання
та устаткування на особливий період;
12) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;
13) підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;
14) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;
15) виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;
16) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
17) капітального будівництва в особливий період;
18) створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
19) потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.
1.2 Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
1.3 Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
1.4 Відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані за структурними підрозділами Сумської міської територіальної громади, суб’єктами господарювання (підприємствами, установами, організаціями та інш.).
1.5 Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування Сумської міської територіальної громади, а також суб’єктів господарювання.
1.6 Відомості про стан мобілізаційної готовності суб’єктів господарювання.
1.7 Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
1.8 Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується Сумської міської територіальної громади, а також окремих суб’єктів господарювання.
1.9 Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Сумської міської територіальної громади, суб’єктів господарювання.
1.10 Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо суб’єктів господарювання.
1.11 Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Сумської міської територіальної громади, суб’єктів господарювання щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
1.12 Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення Сумської міської територіальної громади, суб’єктів господарювання на режим роботи в умовах особливого періоду.
1.13 Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки.
1.14 Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку.
1.15 Відомості про запасні пункти управління. Відомості про плани технічного прикриття в особливий період об’єктів, розташованих на підвідомчій території.
1.16 Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

2. Відомості з питань оборонної роботи, безпеки, охорони правопорядку та взаємодії з правоохоронними органами

2.1. Відомості про переліки, дислокацію, систему охорони об’єктів першої та другої груп регіонального і місцевого значення.
2.2. Відомості, що містяться у документах, у тому числі розпорядчих, інших матеріальних носіях інформації, що розкривають зміст завдань з питань воєнного стану та територіальної оборони.
2.3. Узагальнені відомості щодо заходів з підготовки (обладнання), ремонту, модернізації (удосконалення) будівництва об’єктів оборонної інфраструктури, що не становлять державної таємниці.
2.4. Узагальнені відомості про організаційні заходи з оборонної роботи, у тому числі завдань і заходів територіальної оборони у зоні, районах територіальної оборони, що не становлять державної таємниці.
2.5. Зведені відомості про укомплектованість, забезпеченість та завдання підрозділу територіальної оборони.
2.6. Відомості, отримані від правоохоронних органів, військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.
2.7. Відомості про планування або організацію антитерористичних заходів.
2.8. Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції України, Служби безпеки України (за наявності координат поворотних точок).

3. Відомості з питань житлово-комунального господарства

3.1 Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи щодо їх охорони.
3.2 Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів промисловості на території, підпорядкованій Сумській міській раді.
3.3 Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.
3.4 Відомості щодо організаційних заходів та технічних засобів охорони об’єктів комунального водозабезпечення.
3.5 Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.
3.6 Відомості, що розкривають координати об'єктів теплопостачання.
3.7 Відомості про об’єкти критичної інфраструктури сектору «Системи життєзабезпечення» підсектору «Комунальні послуги» критичної інфраструктури в умовах особливого періоду, правового режиму надзвичайного та воєнного стану.

4. Відомості з питань безпеки та цивільного захисту населення

4.1. Відомості про загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) в місті.
4.2. Витяг з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів.
4.3 Відомості про віднесення міста та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).
4.4 Відомості про організацію системи зв’язку та оповіщення цивільного захисту, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
4.5. Витяг з таблиці позивних посадових осіб.
4.6. План цивільного захисту міста на особливий період або в умовах
надзвичайного та воєнного стану.
4.7. План приймання і розміщення евакуйованого населення в особливий період на рівні міста обласного значення.
4.8. Відомості за сукупністю показників щодо хімічно небезпечних об’єктів (місце розташування об’єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об’єкті) в умовах особливого періоду, правового режиму надзвичайного та воєнного стану.
4.9. Сукупність відомостей у сфері використання та обслуговування автоматизованих систем оповіщення населення у м. Суми.

5. Відомості з питань промисловості та зв'язку

5.1 Відомості про канали спеціального зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення у Сумській міській раді.
5.2 Відомості про радіодані внутршньоміської системи зв’язку.
5.3 Відомості про засоби спеціального зв’язку у Сумській міській раді, контрольно-вимірювальне обладнання на спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом з грифом «Для службового користування».
5.4 Відомості про об’єкти критичної інфраструктури сектору «Паливно-енергетичний сектор» підсектору: «електро-енергетика»; «нафтова промисловість»; «газова промисловість» критичної інфраструктури в умовах особливого періоду, правового режиму надзвичайного та воєнного стану.

6. Відомості з питань технічного захисту інформації

6.1 Відомості про взаємодію Сумської міської ради з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від організаційно-правових форм та форм власності з питань організації технічного захисту інформації.
6.2 Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності.
6.3 Відомості за окремими показниками про зміст заходів, засоби комплексу технічного захисту інформації (КСЗІ), що призначені для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.
6.4 Зведені відомості щодо сучасних засобів забезпечення технічного захисту інформації загального призначення, що можуть бути використані для потреб технічного захисту інформації.
6.5 Відомості про заходи щодо технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норм ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена чинним законодавством.
6.6 Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.
6.7 Відомості про спеціальних абонентів електрозв’язку.
6.8 Відомості про технічні можливості програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, що використовується в Сумській міській раді.
6.9 Відомості що містяться в програмному забезпеченні, призначеному для реєстрації заяв та звернень з технічних питань, питань інформаційних технологій «SMR Helpdesk».
6.10 Відомості про інтегровані системи відеоспостереження та відеоаналітики населених пунктів Сумської міської територіальної громади, системи відеоспостереження, окремі технічні засоби відеоспостереження комунальної форми власності.
6.11 Відомості про телекомунікаційні мережі та технічні засоби телекомунікацій, що з’єднують окремі камери відеоспостереження комунальної форми власності, відомості про мультисервісні мережі на території населених пунктів Сумської міської територіальної громади.

7. Відомості з питань функціонування режимних приміщень

7.1. Акти категоріювання та обстеження об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.
7.2. Акти атестації режимних приміщень.