Надрукувати
Перегляди: 98

Рішення Сумської міської ради від 26.01.2022 № 2705-МР "Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки"

Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки (рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2705-МР) розроблена відповідно до чинного законодавства (Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами), Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року № 6246-МР).

Програма розроблена з урахуванням пріоритетних завдань 31 середньострокової цільової (комплексної) програми.

На виконання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проєкт Програми пройшов процедуру стратегічної екологічної оцінки. Відповідна інформація розміщена на офіційному веб-сайті Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (https://finance.smr.gov.ua).

Основними пріоритетами економічного і соціального розвитку, з урахуванням стратегічних напрямів розвитку, визначених Стратегією розвитку міста Суми до 2030 року, є:

  • підвищення добробуту та створення комфортних умов для проживання громадян;
  • покращення інвестиційного клімату, зміцнення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу СМТГ; сприяння подальшому розвитку міжнародного співробітництва, розширення та поглиблення зовнішніх зв’язків з метою реалізації інвестиційних проєктів;
  • підтримка розвитку малого і середнього бізнесу, створення умов для підвищення конкурентоспроможності економіки СМТГ, сприяння підвищенню економічної активності, забезпеченню зайнятості населення;
  • покращення стану навколишнього природного середовища та підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, в першу чергу в бюджетній сфері.
  • підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту;
  • створення умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери; забезпечення доступу мешканців до якісних медичних, освітніх та інших послуг;
  • забезпечення соціального захисту мешканців СМТГ;
  • підвищення рівня інформаційної прозорості та відкритості діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів; залучення громади до ефективного управління містом.

Основні показники економічного і соціального розвитку сформовані виходячи з аналізу статистичних та інших показників розвитку СМТГ за попередні роки з урахуванням тенденцій економічного розвитку держави, зокрема основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалених Урядом (постанова КМУ від 31 травня 2021 року № 586).

Чисельність наявного населення СМТГ на кінець 2022 року прогнозується на рівні 266,5 тис. осіб, або на 0,7 відсотків менше очікуваного показника на кінець 2021 року (268,4 тис. осіб). Частка в показнику по Сумській області (1033,5 тис. чол.) складає 25,8 відсотків.

Середній розмір заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій прогнозується на рівні 13990 грн, що на 11% більше очікуваного показника 2021 року (12600 грн), на 8,3 відсотків більше прогнозного показника по області на 2022 рік.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій прогнозується у кількості 75,5 тис. осіб (що на 0,7 відсотків більше до очікуваного показника 2021 року).

Фонд оплати праці штатних працівників підприємств, установ, організацій прогнозується на рівні 12,7 млрд грн, що на 12,4 відсотка більше очікуваного показника 2021 року (11,3 млрд грн).

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) прогнозується на рівні 26 млрд. грн., або на 7 відсотків більше у порівнянні з очікуваним показником 2021 року (24,3 млрд грн), та становить 49,5 відсотків загальнообласного показника (52,5 млрд грн).

Промислові підприємства планують направити власні ресурси на модернізацію, розширення виробництва, впровадження нових технологічних процесів, зокрема, ПАТ «Сумихімпром» – на 33,8 млн гривень, ДП «Завод обважнених бурильних та ведучих труб» в обсязі 0,9 млн гривень, АТ «ВНДІАЕН» – 1,8 млн гривень.

Загальний обсяг зовнішньоторгівельного обороту прогнозується в сумі 845 млн дол. США (на 5,6 відсотків більше до очікуваного показника 2021 року). Експорт товарів та послуг – 340 млн дол. США (на 3 відсотка більше), імпорт – 505 млн дол. США (на 7,4 відсотка більше). Сальдо торговельного балансу прогнозується від’ємне та складе (-165) млн. дол. США.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець 2022 року прогнозується на рівні 2800 осіб. Планується, що Центром зайнятості буде надано послуг 9,2 тисячам громадян, які мають статус безробітного та працевлаштувати – 3,45 тис. незайнятих громадян.

На нові робочі місця планується працевлаштувати – 5,5 тис. осіб, у тому числі у юридичних осіб – 2,1 тис., у фізичних осіб-підприємців - 3,4 тисяч осіб.

Обсяг виконаних будівельних робіт планується на рівні 1,46 млрд грн (на 8,1 відсотка більше до очікуваного показника 2021 року (1,35 млрд грн), що становить 70,2% загальнообласного показника.

Планується введення в експлуатацію 62 тис. м2 загальної площі житла (на 11,4 відсотка менше до показника 2021 року), що становить 44,9 відсотків загальнообласного показника (138,1 тис.м2).

Буде продовжуватись робота зі сприяння залученню інвестицій, поширення інформації про економічний та інвестиційний потенціал міста.

З метою підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів про інвестиційні пропозиції та можливості для ведення бізнесу в місті Суми, рівня ділової активності буде оновлено іміджевий інформаційний комплект «Інвестиційний паспорт міста Суми», буде здійснюватися наповнення та підтримка в актуальному стані розділу «Для інвесторів» офіційного сайту Сумської міської ради та сайту Департаменту фінансів, економіки та інвестицій.

У 2022 році планується завершити реалізацію грантового проєкту Європейського Союзу «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми» за рахунок гранту Європейського Союзу (у сумі 1,1 млн євро, співфінансування з бюджету тергромади – 0,5 млн євро).

У 2022 році очікується отримання останнього (балансуючого) траншу грантового фінансування, проведення остаточних розрахунків з підрядними організаціями за виконання робіт з термомодернізації школи №7 (центральний корпус) та школи №9, капітального ремонту системи освітлення у школі № 20, отримання сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Буде продовжена реалізація муніципальних інвестиційних проєктів, зокрема за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, в тому числі:

  • Європейського інвестиційного банку«Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми» (кредит ЄІБ - 5,2 млн євро через МФУ на термомодернізацію 8 садків). В першій половині року планується виготовлення проєктної документації та початок робіт з термомодернізації об’єктів.
  • Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО): «Модернізація та реконструкція системи водовідведення у м. Суми» (обсяг кредиту НЕФКО – до 1,5 млн євро, інвестиційний грант від Інвестиційної платформи добросусідства (NIP) – до 0,3 млн євро). В 2022 році планується укладення контрактів за результатами проведених тендерних процедур та початок робіт з реконструкції.

Також буде продовжена реалізація грантового проєкту «Circular-based waste management» / («Управління відходами на основі замкненого циклу») (грант Фонду Єдиного Економічного Простору та Норвегії – 170 тис. євро, співфінансування з бюджету тергромади – 30 тис. євро). Метою проєкту є набуття європейського досвіду у сфері поводження з відходами, зокрема з небезпечними. Проєкт реалізовується у співпраці з Радою Мажейкяйського району Регіональним центром поводження з відходами Тельшяй (Литовська Республіка), Урядом міста Пайде (Естонія) та недержавною організацією «Green Business Norway» (Норвегія).

Буде продовжена робота з поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, подальшого розвитку активної співпраці виконавчих органів Сумської міської ради та суб’єктів малого і середнього підприємництва, зокрема шляхом надання з бюджету СМТГ фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва (відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого і середнього підприємництва, надання роботодавцям компенсації витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця.

Кількість великих, середніх та малих підприємств прогнозується на рівні 2021 року (3,2 тис. одиниць). Прогнозується, що збережеться на рівні 2021 року і частка малих підприємств в загальній кількості підприємств – майже 96 відсотків та обсягу реалізованої ними продукції на рівні 27 відсотків. Також здійснюють діяльність понад 14,7 тисяч фізичних осіб-підприємців.

Центром надання адміністративних послуг буде надаватись 400 видів послуг, що на 5% більше до очікуваного показника 2021 року. З метою більшої зручності та доступності для громадян буде забезпечуватися подальше функціонування територіальних підрозділів/віддалених робочих місць ЦНАП м. Суми для забезпечення доступу до адміністративних послуг, в т.ч. мешканцям старостинських округів.

Планується збільшення кількості перевезених пасажирів, які користуються міським пасажирським транспортом на 39 відсотків (47,8 млн осіб) у порівнянні з очікуваним показником 2021 року (34,4 млн осіб), у тому числі комунальним транспортом – на 42 відсотка за рахунок придбаних у 2021 році нових 19 тролейбусів. Частка перевезених пасажирів комунальним транспортом збільшиться на 1,2 відсоткових пунктів до 52,3 відсотків.

Для підвищення надійності роботи комунального електротранспорту передбачається придбання одноагрегатної модульної комплектної тягової підстанції.

З метою підвищення ефективності роботи міського транспорту буде впроваджуватись автоматизована система обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті (з виготовленням пільгових електронних квитків), автоматизована система диспетчерського управління в міському комунальному транспорті (впровадження системи управління та супутникового (GPS) моніторингу у міському комунальному транспорті).

З метою забезпечення потреб населення та бізнесу в мобільності на території громади у 2022 році планується завершення розробки та затвердження Плану сталої міської мобільності м. Суми.

Мережа підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства та підприємств по наданню побутових послуг населенню налічує 1300 об’єктів роздрібної торгівлі.

Обсяги роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (у порівняних цінах) без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб підприємців прогнозується в обсязі 9,4 млрд. грн., або більше на 6,8 відсотків у порівнянні з очікуваним показником 2021 року та складає 30,8 відсотків в обласному показнику.

Буде продовжена робота з реалізації заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку, створення умов для ефективного споживання енергоресурсів, скорочення витрат на енергоспоживання в муніципальному секторі, в першу чергу в бюджетних установах соціально-культурної сфери.

Так, на реалізацію заходів Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері (зокрема на утеплення покрівель, дахів, фасадів; облаштування систем автоматичного регулювання споживання тепла) передбачено 183,4 млн грн, зокрема за рахунок бюджету СМТГ – 46,1 млн грн, кредитних коштів – 133,3 млн гривень.

Для стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів передбачено відшкодування з бюджету СМТГ частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово- будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів, в т.ч. відповідно до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім», у сумі 2,9 млн гривень.

Продовжиться виконання природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля, зокрема: поліпшення технічного стану та благоустрою водойм; будівництво та реконструкція каналізаційних колекторів; охорону, утримання і розвиток природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста.

З повним змістом Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основних напрямів розвитку на 2023-2024 роки можна ознайомитись у рішенні Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2705-МР «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023 - 2024 роки»

Презентація Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки

Номер
рішення

Дата
прийняття

Назва рішення