006.jpg

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за І квартал 2019 року склало у сумі 765,5 млн. гривень, або 24,2% до затверджених обсягів на рік та на 207,8 млн. гривень (або на 21,4%) менше надходжень за І квартал 2018 року за рахунок зменшення надходжень по офіційних трансфертах по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово - комунальних послуг.

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 44,6% (341,4 млн. гривень) або 28,7% до плану на рік, а саме за рахунок надходжень з:

 • Державного бюджету – 340,6 млн. гривень (або 29,0%), в т. ч.:

- трансферти на освіту – 77,6 млн. гривень;

- трансферти на медицину – 53,9 млн. гривень;

- субвенція на соціально – економічний розвиток – 17,6 млн. гривень;

- субвенції соціального характеру – 191,5 млн. гривень.

 • Обласного бюджету – 0,6 млн. гривень (або 10,8 відсотків).
 • Бюджетів інших рівнів - 0,2 млн. гривень, або 3,0 відсотків.

ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 55,4% - (424,1 млн. гривень), або 21,5% до плану на рік.

До загального фонду надійшло 402,8 млн. гривень (або 21,6 відсотків). Загальна сума недовиконання по власних доходах загального фонду міського бюджету становить 29,6 млн. гривень, або 6,8% (переважно за рахунок податку на доходи фізичних осіб).

До спеціального фонду надійшло 21,3 млн. гривень (19,3%), зокрема:

- власних надходжень по бюджетних установах18,8 млн. гривень (або 18,6%);

- надходжень до бюджету розвитку – 1,2 млн. гривень (або 31,5%);

- надходжень до природоохоронного фонду – 1,0 млн. гривень (або 22,6%);

- цільового фонду Сумської міської ради – 0,3 млн. гривень (19,1 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за I квартал 2019 року склало 700,4 млн. гривень (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 642,0 млн. гривень (або 24,9%) та по спеціальному фонду – 58,4 млн. гривень (або 8,7%), з них бюджет розвитку – 38,2 млн. гривень.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки:

 • – на соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню) – 208,5 млн. гривень (що становить 32,5% від обсягу видатків загального фонду);
 • – на оплату праці з нарахуваннями – 282,0 млн. гривень (43,9%);
 • – оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 49,6 млн. гривень (7,7%);
 • – продукти харчування – 11,5 млн. гривень (1,8%);
 • – медикаменти та перев’язувальні матеріали –3,6 млн. гривень (0,6%);
 • – поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 28,0 млн. гривень (4,4%);
 • – інші видатки – 58,8 млн. гривень.
 1. Видатки соціального спрямування склали 519,0 млн. гривень, що становить 80,8% від обсягу видатків загального фонду міського бюджету, які направлено на утримання галузей:
 • Освіта – 202,1 млн. гривень (або 24,3%), з них: освітня субвенція з державного бюджету – 71,5 млн. гривень, окрім цього видатки спеціального фонду склали 13,7 млн. гривень (21,2%), з них бюджет розвитку –    0,4 млн. гривень.
  • Охорона здоров’я – 79,4 млн. гривень (або 23,5%), з них медична субвенція з державного бюджету – 48,2 млн. гривень, окрім цього видатки спеціального фонду склали 6,9 млн. гривень (17,4%), з них бюджет розвитку –  2,5 млн. гривень.
  • Соціальний захист та соціальне забезпечення – 216,1 млн. гривень (або 29,3%), окрім цього видатки спеціального фонду (власні надходження) склали 30,6 тис. гривень ( 2,4%).
  • Культура і мистецтво – 13,5 млн. гривень (або 22%), окрім цього видатки спеціального фонду склали 0,08 млн. гривень (20,1%), з них бюджет розвитку – 0,02 млн. гривень.
 • Фізична культура і спорт – 7,8 млн. гривень (або 22,2%), окрім цього видатки спеціального фонду (власні надходження) склали 0,05 млн. гривень (3,5 відсотків).
 1. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 51,4 млн. гривень (або 22,4%), у т. ч. по загальному фонду – 49,0 млн. гривень (22,1%) та спеціальному фонду 2,4 млн. гривень (34,6%), з них бюджет розвитку – 1,1 млн. гривень.
 2. На інші галузі та напрями спрямовано 108,6 млн. гривень (або 12,0%), у т. ч. по загальному фонду – 74,1 млн. гривень (або 20,9%) та спеціальному фонду – 34,5 млн. гривень (або 6,2%), а саме:
  • На житлово – комунальне господарство – 50,3 млн. гривень  (або 13,2%), з них на:

- водопровідно – каналізаційне господарство – 8,7 млн. гривень (61,7%);

- експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (капітальний ремонт житла) – 0,5 млн. гривень (1,9%);

- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів –   1,3 млн. гривень (6,4%);

- впровадження вузлів комерційного обліку – 0,03 млн. гривень (2,4%);

- фінансову допомогу комунальним підприємствам – 0,8 млн. гривень  (75,0%);

- благоустрій населених пунктів – 38,6 млн. гривень (13,1%);

- інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 0,4 млн. гривень ( 0,02 відсотків).

 • На будівництво та регіональний розвиток – 25,3 млн. гривень  (або 16,3%), зокрема на:
 • – будівництво – 6,6 млн. гривень;
 • – виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5,7 млн. гривень;
 • – реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 13,0 млн. гривень.
 • Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 2,0 млн. гривень (або 18,1%), зокрема на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів (на автобусних маршрутах – 1,1 млн. гривень (10,9%), міським електричним транспортом – 0,9 млн. гривень (100,0 відсотків).
  • На заходи з енергозбереження – 1,2 млн. гривень (або 1,0 відсоток).
  • На інші напрямки – 29,8 млн. гривень, або 12,8%, зокрема:

- реверсна дотація – 27,8 млн. гривень;

- субвенція обласному бюджету на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування – 0,2 млн. гривень;

- заходи з організації рятування на водах – 0,4 млн. гривень;

- на виконання міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017 – 2019 роки в м. Суми» - 0,7 млн. гривень тощо.

За звітний період повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,4 млн. гривень.

З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях на 2019 рік – 490,6 млн. гривень перераховано кошти у сумі 93,0 млн. гривень (або 19%) та погашено місцевого боргу (тіло кредиту) по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 0,6 млн. гривень.

Станом на 31.03.2019 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. гривень, середньострокової позики - 75 737,6 тис. гривень (всього 81 960,3 тис. гривень).

Додаток 1

Додаток 2

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за І півріччя 2019 року склало у сумі 1 583,9 млн. гривень, або 49,0 % до затверджених річних обсягів та на 285,7 млн. гривень (або на 15,3 %) менше надходжень за І півріччя 2018 року, зокрема:

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 43,9 % - 695,6 млн. гривень (або 55,3 % до плану на рік) та на 348,7 млн. гривень менше надходжень за І півріччя 2018 року (в зв’язку з запровадженням з лютого 2019 року механізму надання субсидій громадянам у грошовій формі), а саме за рахунок надходжень:

- з державного бюджету – 690,7 млн. гривень, або 55,5 % (субвенції соціального характеру – 353,6 млн. гривень, на освіту – 205,1 млн. гривень та на медицину – 106,6 млн. гривень, субвенція на соціально – економічний розвиток – 25,4 млн. гривень);
- з обласного бюджету – 4,3 млн. гривень, або 70,1 % (субвенції соціального характеру – 3,7 млн. гривень та на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради – 0,6 млн. гривень);
- з бюджетів інших рівнів - 0,6 млн. гривень, або 7,4 % (на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування та на надання вторинної медичної допомоги дитячому населенню Миколаївської об'єднаної територіальної громади Білопільського району Сумської області та мешканцям Нижньосироватської об'єднаної територіальної громади).

ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 56,1 % - 888,3 млн. гривень, або 44,9 % до плану на рік, з них:

До загального фонду надійшло 846,6 млн. гривень, або 45,4 відсотків. Загальна сума недовиконання по власних доходах загального фонду становить 42,8 млн. гривень, або 4,8 %, переважно за рахунок невиконання планових показників по:

1) Податку на доходи фізичних осіб («-» 50,9 млн. гривень), основними причинами є:

- несплата підприємствами, установами, закладами, засновниками яких є Сумська обласна рада, за місцем здійснення діяльності до бюджету м. Суми податку на доходи фізичних осіб (38 комунальних підприємств, установ, закладів, засновниками яких є Сумська обласна рада);
- зменшення надходжень у І півріччі 2019 року порівняно з І півріччям 2018 року цілим рядом підприємств міста: ПАТ «Сумське НВО», ТОВ «СМНВО», ТОВ «МАШ-СЕРВІС» (заборгованість по заробітній платі); Військова частина 9953, Сумський обласний військовий комісаріат (тимчасова дислокація військових частин (військовозобов'язаних); ТОВ «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування», Концерн «Нікмас» (зменшення нових замовлень приватного сектору машинобудування, що призвело до значного зниження виробничих планів підприємств та росту трудової імміграції в Європу); ТОВ БВК «Компанія «Федорченко», ТОВ «Фавор», Сумська митниця ДФС (зменшення фонду оплати праці); ТОВ «Сумська насосна техніка», СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (через зменшення кількості працюючих на підприємстві та відмову підприємств – замовників у отриманні охоронних послуг);
- наявність заборгованості по податку на доходи фізичних осіб по місту, яка
згідно даних управління у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області станом на 01.07.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшилася з 4,4 млн. гривень до 5,7 млн. гривень, тобто на 1,3 млн. гривень, зокрема за рахунок збільшення заборгованості по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування з 3,2 млн. гривень до 4,5 млн. гривень (проведені контрольно – перевірочні заходи ГУ ДФС у Сумській області щодо декларування доходів громадян, які отримані у попередніх роках);
- наявність заборгованості по заробітній платі (станом на 01.07.2019 - 280,0 млн. гривень, в т. ч. по економічно – активним підприємствам - 251,2 млн. гривень (89,7 %) та по підприємствах – банкрутах - 28,8 млн. гривень (10,3 відсотків).

2) Акцизному податку («-» 5,8 млн. гривень) – пояснюється тим, що чинним законодавством передбачено щорічну індексацію специфічних ставок акцизного податку, визначених в абсолютних значеннях (у гривнях), з урахуванням індексу споживчих цін з метою приведення розмірів ставок акцизного податку у відповідність із інфляційними процесами в економіці. При зростанні ціни на підакцизні товари їх споживання скорочується. Підтвердженням є те, що індекс споживчих цін станом на 01.07.2019 за всіма категоріями товарів і послуг складає 103,6 % (в т. ч. по позиціях: безалкогольні напої – 102,5 %; алкоголь, тютюн – 107,2 % відсотків).

3) Платі за надання інших адміністративних послуг («-» 3,1 млн. гривень) – за рахунок зменшення надходжень по ДМС України в Сумській області за оформлення, видачу/або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у т. ч. термінове оформлення), оформлення та видачу паспорта громадянина України). Так, за 6 місяців 2019 року за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон до територіальних підрозділів, які розташовані на території м. Суми УДМС України в Сумській області звернулось 19 757 громадян, що на 5 049 громадян менше до відповідного періоду 2018 року (24 806 громадян), і пояснюється тим, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон особам, які не досягли 16-річного віку оформлюється на 4 роки, та особам, які досягли 16-річного віку - на 10 років.

До спеціального фонду надійшло 41,7 млн. гривень, або 37,0 %, з них зокрема:

- власних надходжень по бюджетних установах – 32,9 млн. гривень (або 32,7 %);
- надходжень до бюджету розвитку – 5,7 млн. гривень (або 97,1 %);
- надходжень до природоохоронного фонду – 2,4 млн. гривень (або 50,9 %);
- цільовий фонд Сумської міської ради – 0,7 млн. гривень (46,0 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за I півріччя 2019 року склало 1 454,2 млн. гривень (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 1 292,6 млн. гривень, що становить 49,4 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 161,6 млн. гривень (або 22,9 %), з них бюджет розвитку – 117,0 млн. гривень.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки:
– на оплату праці з нарахуваннями – 48,6 % (628,1 млн. гривень);
– на соціальне забезпечення (надання пільг, соціальних допомог та соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян тощо) – 26,3 % (339,8 млн. гривень);
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5,9 % (75,9 млн. гривень);
– продукти харчування – 1,8 % (23,2 млн. гривень);
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,7 % (9,7 млн. гривень);
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 4,4 % (57,5 млн. гривень, з них реверсна дотація (вилучення з міського бюджету до державного бюджету) – 55,5 млн. гривень);
– інші видатки – 12,3 % (58,4 млн. гривень).

1. Видатки соціального спрямування склали 1 019,1 млн. гривень, що становить 78,8 % від обсягу видатків загального фонду (1 292,6 млн. гривень) міського бюджету.

Зокрема по галузях:

Освіта (без урахуванням шкіл естетичного виховання) – 447,3 млн. гривень (або 53,5 % до затверджених річних призначень), з них освітня субвенція з державного бюджету – 187,0 млн. гривень, кошти міського бюджету – 255,0 млн. гривень, видатки спеціального фонду – 28,1 млн. гривень (39,5 %), в т. ч. бюджет розвитку – 4,3 млн. гривень.

Охорона здоров’я – 162,5 млн. гривень (або 47,6 % до затверджених річних призначень), з них медична субвенція з державного бюджету – 97,2 млн. гривень, кошти міського бюджету 55,8 млн. гривень, видатки спеціального фонду - 9,2 млн. гривень (23,0 %), в т. ч. бюджет розвитку – 4,5 млн. гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 360,3 млн. гривень (або 48,1 % до затверджених річних призначень), з них за рахунок субвенцій з державного бюджету – 304,6 млн. гривень, видатки спеціального фонду – 1,3 млн. гривень, в т. ч. бюджет розвитку – 40,3 тис. гривень.

Культура і мистецтво (з урахуванням шкіл естетичного виховання) – 31,9 млн. гривень (або 51,5 % до затверджених річних призначень), видатки спеціального фонду – 1,8 млн. гривень (58,7 %), з них бюджет розвитку – 109,9 тис. гривень.

Фізична культура і спорт – 17,1 млн. гривень (або 47,9 % до затверджених річних призначень), видатки спеціального фонду – 365,6 тис. гривень (25,3 %), з них бюджет розвитку – 301,0 тис. гривень.

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 105,6 млн. гривень, у т. ч. по загальному фонду – 100,3 млн. гривень (або 45,1 % до затверджених річних призначень) та спеціальному фонду 5,3 млн. гривень, з них бюджет розвитку – 2,1 млн. гривень (або 26,9 відсотків).

3. На інші галузі та напрями спрямовано 288,7 млн. гривень (або 30,7 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 173,2 млн. гривень (або 46,8 %) та спеціальному фонду – 115,5 млн. гривень (або 20,4 %), а саме:

На житлово-комунальне господарство – 144,0 млн. гривень (або 35,7 % до затверджених річних призначень), з них на:
– водопровідно – каналізаційне господарство – 24,8 млн. гривень;
– експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (капітальний ремонт житла) – 0,8 млн. гривень;
– забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 2,2 млн. гривень;
– впровадження вузлів комерційного обліку – 0,03 млн. гривень;
– на фінансову допомогу комунальним підприємствам – 1,4 млн. гривень;
– благоустрій населених пунктів – 113,8 млн. гривень;
– інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 0,9 млн. гривень.

На будівництво та регіональний розвиток – 59,5 млн. гривень (або 37,7 % до затверджених річних призначень), зокрема на:
– будівництво – 25,6 млн. гривень (об'єкти житлово-комунального господарства – 13,0 млн. гривень, освітніх установ та закладів – 1,9 млн. гривень, медичних установ та закладів – 1,5 млн. гривень, інших об’єктів комунальної власності – 8,9 млн. гривень тощо);
– виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 20,9 млн. гривень;
– реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 13,0 млн. гривень.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 5,0 млн. гривень (або 45,0 % до затверджених річних призначень) - відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів (на автобусних маршрутах – 4,1 млн. гривень (або 40,3 %) та міським електричним транспортом – 0,9 млн. гривень (або 100,0 %).

На заходи з енергозбереження – 6,0 млн. гривень (або 4,9 % до затверджених річних призначень), зокрема на:

- впровадження енергоефективних заходів у закладах охорони здоров’я – 1,1 млн. гривень;
- впровадження енергоефективних заходів в освітніх закладах – 3,7 млн. гривень;
- впровадження енергоефективних заходів у закладах культури – 0,3 млн.;
- на відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на впровадження енергоефективних заходів – 0,9 млн. гривень тощо.

На інші напрямки – 74,2 млн. гривень (або 34,7 % до затверджених річних призначень), зокрема реверсна дотація (вилучення з міського бюджету до державного бюджету) – 55,5 млн. гривень.

Додаток 1

Додаток 2

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за 9 місяців 2019 року склало у сумі 2 261,3 млн. гривень, або 72,2% до затверджених обсягів на рік та на 305,6 млн. гривень (або на 11,9%) менше надходжень за 9 місяців 2018 року, зокрема:

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 49,4% - 890,9 млн. гривень (або 77,2% до плану на рік), а саме:

 • з державного бюджету – 885,2 млн. гривень, або 77,6% (субвенції соціального характеру – 389,0 млн. гривень, трансферти на освіту – 257,4 млн. гривень, трансферти на медицину – 160,1 млн. гривень, субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг – 49,0 млн. гривень, субвенція на соціально – економічний розвиток – 29,7 млн. гривень).
 • з обласного бюджету – 4,8 млн. гривень, або 78,4% (субвенції соціального характеру, на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради).
 • з бюджетів інших рівнів - 0,9 млн. гривень, або 11,9% (зокрема на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, надання вторинної медичної допомоги дитячому населенню Миколаївської об'єднаної територіальної громади Білопільського району Сумської області та мешканцям Нижньосироватської об'єднаної територіальної громади).

ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 60,6% - 1 370,4 млн. гривень, або 69,3% до плану на рік, з них:

 • До загального фонду надійшло 1 295,2 млн. гривень, або 69,5%. Загальна сума недовиконання по власних доходах загального фонду становить 56,4 млн. гривень, або 4,2%, переважно за рахунок невиконання планових показників по:

1) Податку на доходи фізичних осіб («-» 64,5 млн. гривень), основними причинами є:

- несплата підприємствами, установами, закладами, засновниками яких є Сумська обласна рада, за місцем здійснення діяльності до міського бюджету        м. Суми податку на доходи фізичних осіб;

- зменшення надходжень за 9 місяців 2019 року порівняно з надходженнями за 9 місяців 2018 року цілим рядом підприємств міста: АТ «Сумське НВО», ТОВ «СМНВО», ТОВ «МАШ-СЕРВІС» (заборгованість по заробітній платі); ТОВ «Міжнародний інститут компресорного і енергетичного машинобудування», Концерн «Нікмас» (зменшення нових замовлень приватного сектору машинобудування, що призвело до значного зниження виробничих планів підприємств та росту трудової імміграції в Європу); ТОВ БВК «Компанія «Федорченко», ТОВ «Фавор», Сумська митниця ДФС (зменшення фонду оплати праці); ТОВ «Сумська насосна техніка», ТОВ «Преміум Стар», СУБП «Укртехносинтез» у формі ТОВ (зменшення кількості працюючих на підприємстві; відмова підприємств – замовників у отриманні охоронних послуг); ТОВ фірма «Антарес» (припинено діяльність); філія «Сумський молочний завод» (у вересні податок на доходи фізичних осіб помилково сплачено на рахунок військового збору); «Тріз» ЛТД ТОВ (сплата податку на доходи фізичних осіб при виплаті роялті за місцем реєстрації фізичної особи).

- зменшення надходжень за 9 місяців 2019 року порівняно з надходженнями за 9 місяців 2018 року по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на 3,4 млн. гривень, або на 15,6%;

- заборгованість по податку на доходи фізичних осіб.

Згідно даних ГУ ДПС у Сумській області обсяг заборгованості по податку на доходи фізичних осіб станом на 01.10.2019 порівняно з 01.01.2019 збільшився з 4,4 млн. гривень до 7,7 млн. гривень, тобто на 3,3 млн. гривень, зокрема за рахунок збільшення заборгованості по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування з 3,2 млн. гривень до 6,5 млн. гривень, або на 3,3 млн. гривень (проведені контрольно – перевірочні заходи ГУ ДПС у Сумській області щодо декларування доходів громадян, які отримані у попередніх роках).

- наявність заборгованості з виплати заробітної плати у сумі 281,1 млн. гривень, в т. ч. по економічно-активним підприємствам - 251,2 млн. гривень (89,7 %); по підприємствах-банкрутах - 28,8 млн. гривень (10,3%).

2) Акцизному податку («-» 10,4 млн. гривень) – пояснюється тим, що чинним законодавством передбачено щорічну індексацію специфічних ставок акцизного податку, визначених в абсолютних значеннях (у гривнях), з урахуванням індексу споживчих цін з метою приведення розмірів ставок акцизного податку у відповідність із інфляційними процесами в економіці. При зростанні ціни на підакцизні товари їх споживання скорочується. Підтвердженням є те, що індекс споживчих цін станом на 01.10.2019 за всіма категоріями товарів і послуг складає 103,4% (в т. ч. по позиціях: безалкогольні напої – 103,5%; алкоголь, тютюн – 110,3 % відсотків).

3) Платі за надання інших адміністративних послуг («-» 3,1 млн. гривень) - за рахунок зменшення надходжень по ДМС України в Сумській області за оформлення, видачу/або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у т. ч. термінове оформлення), оформлення та видачу паспорта громадянина України). Так, за 9 місяців 2019 року за оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон до територіальних підрозділів, які розташовані на території м. Суми УДМС України в Сумській області звернулось 27 615 громадян, що на 8 782 громадянина менше до відповідного періоду 2018 року (36 397 громадян), і пояснюється тим, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон особам, які не досягли 16-річного віку оформлюється на 4 роки, та особам, які досягли 16-річного віку, - на 10 років.

 • До спеціального фонду надійшло 75,2 млн. гривень, або 65,4%, з них зокрема:

- власних надходжень по бюджетних установах63,3 млн. гривень (або 62,9%);

- надходжень до бюджету розвитку – 7,2 млн. гривень (або 90,0%);

- надходжень до природоохоронного фонду – 3,4 млн. гривень (або 73,1%);

- цільовий фонд Сумської міської ради – 1,3 млн. гривень (80,5 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2019 року склало 2 146,6 млн. гривень (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 1 828,0 млн. гривень, що становить 72,1% до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 318,6 млн. гривень (або 46,5%), з них бюджет розвитку – 261,2 млн. гривень.

Структура виконання видатків загального фонду міського бюджету     м. Суми за 9 місяців 2019 року, за кодами економічної класифікації видатків бюджету, характеризується наступними показниками:

- на оплату праці з нарахуваннями – 47,2% (862,4 млн. гривень);

- на соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню) - 24,4% (446,9 млн. гривень);

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,8% (87,7 млн. гривень);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 4,8% (87,9 млн. гривень),

- продукти харчування – 1,7% (30,4 млн. гривень);

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,9 % (16,2 млн. гривень);

- інші видатки – 16,2% (296,5 млн. гривень).

 1. Видатки соціального спрямування склали 1 392,3 млн. гривень, що становить 76,2% від обсягу видатків загального фонду (1 828,0 млн. гривень) міського бюджету.

Зокрема по галузям:

 • Освіта (без урахуванням шкіл естетичного виховання) 596,8 млн. гривень (або 71,1 %), з них: освітня субвенція з державного бюджету кошти 230,6 млн. гривень, міського бюджету - 356,1 млн. гривень; видатки спеціального фонду - 50,4 млн. гривень (або 72,2 %), т. ч. бюджет розвитку – 17,5 млн. гривень.
 • Охорона здоров’я – 245,3 млн. гривень (або 71,4%), з них: кошти міського бюджету - 85,3 млн. гривень медична субвенція з державного бюджету - 146,0 млн. гривень; видатки спеціального фонду - 19,8 млн. гривень (або 48,8%), з них бюджет розвитку – 14,8 млн. гривень.
 • Соціальний захист та соціальне забезпечення – 479,8 млн. гривень (або 74,4%), з них за рахунок субвенцій з державного бюджету - 385,3 млн. гривень, коштів міського бюджету – 92,9 млн. гривень; видатки спеціального фонду - 3,6 млн. гривень (або 70,6%), в т. ч. бюджет розвитку 2,3 млн. гривень.
 • Культура і мистецтво (з урахуванням шкіл естетичного виховання)44,7 млн. гривень (або 71,3%), видатки спеціального фонду - 2,0 млн. гривень (або 42,6 %), з них бюджет розвитку – 157,1 тис. гривень.
 • Фізична культура і спорт25,7 млн. гривень (або 71,6%); видатки спеціального фонду - 1,2 млн. гривень (або 70,6%), з них бюджет розвитку – 1,1 млн. гривень.
 1. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 164,4 млн. гривень, у т. ч. по загальному фонду – 157,0 млн. гривень (70,7%) та спеціальному фонду 7,4 млн. гривень, з них бюджет розвитку – 2,8 млн. гривень (65,1 відсотків).
 2. На інші галузі та напрями спрямовано 512,8 млн. гривень (54,3% до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 278,6 млн. гривень та спеціальному фонду – 234,2 млн. гривень, а саме:
  • На житлово-комунальне господарство 268,0 млн. гривень (або 64,7% до річних призначень), з них на:

- водопровідно – каналізаційне господарство – 38,2 млн. гривень;

- експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду (капітальний ремонт житла) – 6,2 млн. гривень;

- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 6,5 млн. гривень;

- впровадження вузлів комерційного обліку – 28 тис. гривень;

- проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки -29,0 тис. гривень;

- на фінансову допомогу комунальним підприємствам – 2,9 млн. гривень;

- благоустрій населених пунктів – 212,2 млн. гривень;

- будівництво малого групового будинку по вул. Нахімова – 291,1 тис. гривень;

- витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 25,1 тис. гривень;

- інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1,6 млн. гривень.

 • На будівництво та регіональний розвиток – 89,8 млн. гривень (або 58,1% до річних призначень), у тому числі субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 33,4 млн. гривень, зокрема на:

- будівництво – 32,4 млн. гривень (об’єкти житлово-комунального господарства – 5,5 млн. гривень; освітні установи та заклади – 2,7 млн. гривень; медичні установи та заклади – 3,5 млн. гривень; інші об’єкти комунальної власності – 20,7 млн. гривень);

- співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду  регіонального  розвитку - 9,3 млн. гривень;

- виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 34,3 млн. гривень;

- реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 13,8 млн. гривень.

 • Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 7,1 млн. гривень (або 13,6% до річних призначень) - відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів (на автобусних маршрутах – 6,2  млн. гривень; міським електричним транспортом – 0,9 млн. гривень).
 • На заходи з енергозбереження – 13,4 млн. гривень (або 11,9% до річних призначень), зокрема на:

- впровадження енергоефективних заходів у закладах охорони здоров’я – 3,3 млн. гривень;

- впровадження енергоефективних заходів в освітніх закладах – 8,2 млн. гривень, в т. ч. управління освіти – 2,9 млн. гривень;

- впровадження енергоефективних заходів у закладах культури – 0,5 млн. гривень;

- відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими населенням та ОСББ на впровадження енергоефективних заходів –  1,1 млн. гривень;

- тощо.

На внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 22,8 млн. гривень на поповнення статутного капіталу КП «Електроавтотранс» (придбано 4 тролейбуси) – 22,5 млн. гривень та КП «Центр догляду за тваринами» – 0,3 млн. гривень.

На інші напрямки – 111,7 млн. гривень (або 73,6%), зокрема: реверсна дотація - 83,3 млн. гривень, субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг - 8,0 млн. гривень (поточний ремонт доріг на території Піщанської сільської ради) субвенція з місцевого бюджету - 6,5 млн. гривень.

Додаток 1

Додаток 2

До дохідної частини міського бюджету м. Суми за 2019 рік надійшло 2 978,1 млн. гривень, що становить 94,7 % до затвердженого плану на рік та на 383,7 млн. гривень (або на 11,4 %) менше надходжень за 2018 рік.

Планові показники по загальному фонду виконано на 95,1 %, при цьому надходження склали 2 819,7 млн. гривень, з них:

 • Власні доходи (податкові, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом) – 1 768,4 млн. гривень (94,9 %), що на 153,0 млн. гривень (або на 9,5 %) більше надходжень за 2018 рік. Загальна сума недовиконання становить 95,2 млн. гривень, або 5,1 % (переважно за рахунок невиконання планових показників по податку на доходи фізичних осіб на 97,3 млн. гривень та платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 2,5 млн. гривень).
 • Офіційні трансферти1 051,3 млн. гривень (95,4 %), що на 539,5 млн. гривень (або на 33,9 %) менше надходжень за 2018 рік переважно за рахунок зменшення надходжень по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово - комунальних послуг «-» 512,5 млн. гривень (за рахунок запровадження з лютого 2019 року механізму надання субсидій громадянам у грошовій формі);

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій «-» 23,8 млн. гривень (за рахунок виділення коштів з державного бюджету у менших обсягах, ніж у 2018 році).

Планові показники по спеціальному фонду виконано на 88,7 %, при цьому надходження склали 158,4 млн. гривень, з них:

 • Власні доходи (податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та цільові фонди) – 100,4 млн. гривень (85,0 %), що на 1,5 млн. гривень (або на 1,5 %) менше надходжень за 2018 рік. Власні надходження бюджетних установ в зазначених обсягах склали 81,8 млн. гривень, або 81,5 % обсягу власних доходів спеціального фонду.
 • Офіційні трансферти58,0 млн. гривень (96,0 %), що на 4,3 млн. гривень (або на 8,2 %) більше надходжень за 2018 рік переважно за рахунок збільшення надходжень по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах «+» 3,1 млн. гривень;

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на утримання професійно-технічних навчальних закладів (проведення поточних ремонтів, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю тощо) «+» 1,2 млн. гривень.

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Суми за 2019 рік склало 2 976,1 млн. гривень, що становить 92,0 % до затверджених бюджетних призначень, або на 474,3 млн. гривень менше проти 2018 року, з них:

 • загальний фонд – 2 476,8 млн. гривень (96,2 %), або на 320,9 млн. гривень менше проти 2018 року;
 • спеціальний фонд – 499,3 млн. гривень (75,7 %), або на 153,4 млн. гривень менше проти 2018 року, з них бюджет розвитку – 370,6 млн. гривень.

Із загальної суми видатків це:

 • Кошти міського бюджету – 1 841,8 млн. гривень.
 • Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 115,2 млн. гривень, з них:

- освітня субвенція – 311,1 млн. гривень;

- медична субвенція – 194,7 млн. гривень;

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 49,5 млн. гривень.

 • Субвенції з обласного бюджету (інші субвенції) – 6,2 млн. гривень.
 • Субвенції з бюджетів інших рівнів – 0,6 млн. гривень.
 • Дотації з місцевого бюджету – 5,1 млн. гривень.
 • Гранти (дарунки) – 7,2 млн. гривень.

Видатки соціального спрямування склали 1 870,0 млн. гривень, що становить 75,5 % від обсягу загального фонду міського бюджету, зокрема по галузях:

 • «Освіта» (з урахування шкіл естетичного виховання) - 943,1 млн. гривень, що становить 99,5 % до затверджених бюджетних призначень (з них кошти освітньої субвенції з державного бюджету – 311,0 млн. гривень, міського бюджету – 561,1 млн. гривень);
 • «Охорона здоров’я» - 365,3 млн. гривень, що становить 94,5 % до затверджених бюджетних призначень (з них кошти медичної субвенції з державного бюджету – 194,7 млн. гривень, цільові субвенції та дотації з державного бюджету – 20,0 млн. гривень та міського бюджету – 145,5 млн. гривень);
 • «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 609,4 млн. гривень, що становить 91,0 % до затверджених бюджетних призначень (з них субвенції з державного та обласного бюджетів – 480,0 млн. гривень та кошти міського бюджету – 129,4 млн. гривень).

Більш деталізована інформація про виконання міського бюджету м. Суми за 2019 рік розміщена на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2020.html

Додаток 1

Додаток 2