005.jpg

Інформація про хід виконання міського бюджету за 2016 рік

Дохідну частину міського бюджету виконано у сумі 2 355,1 млн. грн., що становить 106,9 % до затвердженого плану на рік та на 665,6 млн. грн. (або на 39,4 %) більше надходжень 2015 року.

Власних доходів надійшло 1 064,6 млн. грн., що становить 115,5 % затвердженого річного плану та на 349,6 млн. грн. (або на 48,9 %) більше надходжень 2015 року. Загальна сума перевиконання до плану на рік складає 143,2 млн. грн. (або 15,5 %)., в т. ч. по: податку на доходи фізичних осіб – 61,4 млн. грн.; акцизному податку – 19,0 млн. грн.; місцевих податках – 49,1 млн. грн. (в т.ч. по: земельному податку та орендній платі – 23,7 млн. грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 0,8 млн. грн., єдиному податку – 25,9 млн. грн.); платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 10,5 млн. грн.; платі за оренду комунального майна – 5,5 млн. грн. та інших.

У структурі надходжень загального фонду найбільшу питому вагу займають:

 • податок на доходи фізичних осіб - 57,3 % або 610,1 млн. грн.;
 • місцеві податки - 25,9 % або 275,6 млн. грн. (в т.ч. плата за землю - 151,1 млн. грн. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 5,7 млн. грн.; єдиний податок - 117,9 млн. грн.);
 • акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 10,1% або 107,7 млн. грн.
 • плата за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету –3,1% або 32,9 млн. грн.;
 • орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 1,9% або 20,5 млн. грн.; плата за надання адміністративних послуг – 1,0% або 10,2 млн. грн.;
 • інші податки та збори– 0,7% або 7,6 млн. гривень.
Доходи спеціального фонду міського бюджету (без офіційних трансфертів) виконано у сумі 71,2 млн. грн., що становить 117,5 % затвердженого річного плану та на 1,4 млн. грн. (або на 2,0 %) більше надходжень 2015 року.
В структурі надходжень спеціального фонду найбільший відсоток займають:
 • власні надходження бюджетних установ –84,0 %, або 59,8 млн. грн.;
 • доходи бюджету розвитку – 9,8% або 7,0 млн. грн. (відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів - 0,1 млн. грн.; пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту - 4,1 млн. грн.; відчуження майна – 2,5 млн. грн.; продаж землі – 0,3 млн. тис. грн.);
 • екологічний податок - 4,3 % або 3,1 млн. грн.;
 • цільові фонди – 1,1 % або 0,8 млн. грн. (цільовий фонд виконавчого комітету – 58,0 тис. грн.; цільовий фонд департаменту інфраструктури міста – 8,3 тис. грн.; цільовий фонд управління архітектури та містобудування – 719,7 тис . гривень).
Інші надходження – 0,8 % або 0,5 млн. гривень.
Офіційних трансфертів до загального фонду міського бюджету надійшло 1 218,6 млн. грн., що становить 99,8 % до плану на рік, до спеціального фонду – 0,7 млн. грн. (68,0 відсотків).

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2016 рік склало 2 238,8 млн. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т.ч. по загальному фонду – 1 787,9 млн. грн. (або 98,6 % до затверджених річних призначень) та спеціальному фонду – 450,9 млн. грн. (або 77,3 %), що дозволило в першу чергу забезпечити розрахунки по оплаті праці працівників бюджетних установ (відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати) та за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займуть видатки:

 • на соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню) – 836,0 млн. грн. (їх частка в обсязі видатків загального фонду - 46,8 %);
 • на оплату праці з нарахуваннями – 559,6 млн. грн. (31,3 %);
 • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 24,2 млн. грн. (1,4 %);
 • продукти харчування – 30,6 млн. грн. (1,7 %);
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 97,2 млн. грн. (5,4 %);
 • поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з бюджету м. Суми, в т.ч. реверсна дотація) – 59,8 млн. грн. (3,3 %);
 • інші видатки – 180,5 млн. грн. (10,1 %).
На видатки соціального спрямування загального фонду міського бюджету направлено 1 519,1 млн. грн. (або 85,0 % від його загального обсягу), з них зокрема на:
 • освіту – 425,3 млн. грн. (98,8 %), в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з держаного бюджету – 193,5 млн. грн., окрім цього видатки спеціального фонду склали 68,1 млн. грн., з них бюджет розвитку – 34,7 млн. грн.;
 • охорону здоров’я – 227,9 млн. грн. (99,3 %), в т.ч. за рахунок медичної субвенції з держаного бюджету – 207,1 млн. грн. (з них 28,6 млн. грн. – кошти отримані з обласного бюджету), окрім цього видатки спеціального фонду склали 49,4 млн. грн., з них бюджет розвитку – 30,9 млн. грн.;
 • соціальний захист та соціальне забезпечення – 817,0 млн. грн. (99,8 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 1,7 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,7 млн. грн.;
 • культуру – 31,3 млн. грн. (99,7 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 3,3 млн. грн., з них бюджет розвитку – 1,8 млн. грн.;
 • фізичну культуру і спорт – 17,6 млн. грн. (98,4 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 1,2 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,9 млн. гривень.
На інші галузі та напрями спрямовано 596,0 млн. грн. (79,8 % до затверджених річних призначень), а саме:
 • На житлово–комунальне господарство – 229,9 млн. грн., у т.ч. по загальнму фонду – 96,6 млн. грн. (96,0 %), спеціальному фонду – 133,3 млн. грн. (73,1 %), з них на:
  – житлово- експлуатаційне господарство – 1,5 млн. грн., або 91,7 %;
  – капітальний ремонт житлового фонду – 44,4 млн. грн., або 69,1 %;
  – капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків – 5,2 млн. грн., або 74,6 %;
  – водопровідно – каналізаційне господарство – 8,4 млн. грн., або 78,5 %;
  – благоустрій міста – 169,8 млн. грн., або 85,8 %;
  – впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії – 0,3 млн. грн., або 30,9 %;
  – фінансову підтримку комунальних підприємств – 0,3 млн. грн., або 84,1 відсотка.
 • На будівництво – 114,6 млн. грн., у т.ч. по загальнму фонду – 0,1 млн. грн. (16,7 %), спеціальному фонду – 114,5 млн. грн. (76,0 %), в т.ч. на:
   - капітальні вкладення – 110,5 млн. грн. (75,3 %), а саме на: будівництво – 34,7 млн. грн.; реконструкцію житлового фонду – 0,1 млн. грн.; реконструкцію інших об’єктів – 75,7 млн. грн. (в т.ч. за рахунок кредиту, отриманого від міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 5,1 млн. грн.);
   - будівництво та придбання житла для окремих категорій населення – 3,7 млн. грн., або 100 %, з них за рахунок: іншої субвенції з обласного бюджету – 0,5 млн. грн.; субвенції з державного бюджету на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих в АТО та інвалідів І-ІІ групи з числа учасників АТО – 3,2 млн. грн.;
 • На транспорт, дорожнє господарство – 34,2 млн. грн., у т.ч. по загальнму фонду – 33,6 млн. грн. (96,7 %), спеціальному фонду – 0,6 млн. грн. (79,0 %), в т.ч. на:
   - відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів: на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» – 1,3 млн. грн. (88,5 %); міським електричним транспортом – 3,6 млн. грн. (99,8 %);
   - компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 14,7 млн. грн. (100 %), у т.ч. автомобільним транспортом – 3,6 млн. грн. (99,7 %), електротранспортом – 9,7 млн. грн. (100 %) та залізничним транспортом – 1,4 млн. грн. (100 %);
   - інші заходи у сфері автомобільного транспорту (фінансова підтримка КП СМР «Електроавтотранс») – 2,6 млн. грн. (99,7 %);
   - інші заходи у сфері електротранспорту – 11,8 млн. грн. (97,3 %), в т.ч. на: фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» – 11,2 млн. грн.; капітальний ремонт тролейбусів – 0,6 млн. гривень.
 • На внески Сумської міської ради в статутні капітали комунальних підприємств - 57,6 млн. грн. (58,4 %): КП СМР «Електроавтотранс» - 15,1 млн. грн.; КП «Зеленбуд» СМР – 4,6 млн. грн.; КП «Сумикомунінвест» СМР – 0,02 млн. грн.; КП «Спецкомбінат» СМР – 1,6 млн. грн.; КП «Шляхрембуд» СМР – 17,8 млн. грн.; КП «Міськводоканал» СМР – 14,4 млн. грн.; КП «Сумижилкомсервіс» СМР – 2,2 млн. грн.; КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР – 1,1 млн. грн.; КП «А.Б.К.» СМР – 0,03 млн. грн.; КП «Інфосервіс» СМР – 0,7 млн. гривень.
 • На інші напрямки – 159,7 млн. грн., в т.ч. міжбюджетні трансферти, що передаються з міського бюджету до державного, обласного та бюджетів інших рівнів – 67,7 млн. гривень.
За звітний період надано кредитів – 2,0 млн. грн. (загальний фонд – 1,4 млн. грн. та спеціальний фонд – 0,6 млн. грн.) та повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,8 млн. грн., надано бюджетну позичку – 8,1 млн. грн. (КП «Шляхрембуд» СМР – 8,0 млн. грн., КП «Сумикомунінвест» СМР – 0,1 млн. грн.) та повернуто бюджетну позичку – 8,7 млн. грн. (КП «Сумижитло» СМР – 0,05 млн. грн., КП «Сумитеплоенергоцентраль» СМР – 0,6 млн. грн., КП «Шляхрембуд» СМР – 8,0 млн. грн., КП «Сумикомунінвест» СМР – 0,03 млн. гривень).
 
З загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 473,6 млн. грн. перераховано кошти в сумі 368,6 млн. гривень.