0012.jpg

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за 2017 рік склало у сумі 2 872,1 млн. грн. (або 100,3 % до затверджених обсягів на рік) та на 517,0 млн. грн. (або на 22,0 %) більше надходжень 2016 року.

До загального фонду надійшло 2 768,4 млн. грн. (або 100,2 %), що на 485,1 млн. грн. (або на 21,2 %) більше надходжень 2016 року, а саме за рахунок:

Власних доходів – 1 374,4 млн. грн. (або 102,7 %), з них зокрема:

– податку на доходи фізичних осіб – 844,4 млн. грн. (102,3 %);
– місцевих податків (єдиний податок, плата за землю, податок на нерухоме майно, транспортний податок та туристичний збір) – 323,4 млн. грн. (101,8 %);
– акцизного податку – 126,7 млн. грн. (92,7 %);
– плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 37,3 млн. грн. (158,3 відсотків).

Офіційних трансфертів – 1 394,0 млн. грн. (97,8 %), з них за рахунок субвенцій з державного бюджету – 1 389,1 млн. грн., з обласного бюджету (інша субвенція) – 4,4 млн. грн. та інших рівнів місцевих бюджетів – 0,5 млн. гривень.

Загальна сума перевиконання по власних доходах становить 35,9 млн. грн. (або на 2,7 %), переважно за рахунок: податку на доходи фізичних осіб – 19,1 млн. грн., плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 13,8 млн. грн. та інших.

До спеціального фонду надійшло 103,7 млн. грн. (або 104,0 %), що на 31,9 млн. грн. (або на 44,3 %) більше надходжень 2016 року, а саме за рахунок:

Власних доходів – 84,4 млн. грн. (або 114,3 %), з них зокрема: власних надходжень по бюджетних установах - 66,7 млн. грн. (або 114,7 %); надходжень до бюджету розвитку - 12,7 млн. грн. (або 192,6 %), надходжень до природоохоронного фонду - 3,9 млн. грн. (або 106,6 відсотків).

Офіційних трансфертів – 19,3 млн. грн. (або 74,6 %), з них за рахунок субвенцій з державного бюджету – 19,0 млн. грн., з обласного бюджету (інша субвенція) – 0,3 млн. гривень.

Виконання видаткової частини міського бюджету за 2017 рік склало 3 037,7 млн. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 2 358,8 млн. грн., що становить 96,7 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 678,9 млн. грн. (або 93,2 %), що дозволило забезпечити розрахунки по оплаті праці працівників бюджетних установ (відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати) та за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займуть видатки:
– на соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги, стипендії, інші виплати населенню) – 940,3 млн. грн. (що становить 39,9 % від обсягу видатків загального фонду);
– на оплату праці з нарахуваннями – 900,4 млн. грн. (38,2 %);
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 33,8 млн. грн. (1,4 %);
– продукти харчування – 37,9 млн. грн. (1,6 %);
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 116,6 млн. грн. (4,9 %);
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 70,4 млн. грн. (3,0 %), з них реверсна дотація – 67,2 млн. грн.;
– інші видатки – 259,4 млн. грн. (11,0 відсотків).

1. На видатки соціального спрямування загального фонду міського бюджету спрямовано 85,0 % від його загального обсягу, що становить 2 005,7 млн. грн., які направлені зокрема на утримання галузей:
Освіта – 639,2 млн. грн. (виконання - 97,1 %), з них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету надійшло 222,3 млн. грн., окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 70,1 млн. грн., з них бюджет розвитку – 30,8 млн. грн. (виконання – 93,0 відсотків).

Охорона здоров’я – 336,4 млн. грн. (виконання - 98,9 %), з них за рахунок медичної субвенції з держаного бюджету – 226,2 млн. грн. (в т. ч. кошти, отримані з обласного бюджету - 22,2 млн. грн.), окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 81,0 млн. грн., з них бюджет розвитку – 56,5 млн. грн. (виконання – 97,1 відсотків).

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 958,7 млн. грн. (виконання – 97,3 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 2,9 млн. грн., з них бюджет розвитку – 1,6 млн. грн. (виконання – 92,7 відсотків).

Культура і мистецтво – 46,2 млн. грн. (виконання – 98,5 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 5,4 млн. грн., з них бюджет розвитку – 3,4 тис. грн. (виконання – 92,9 відсотків).

Фізична культура і спорт – 25,2 млн. грн. (виконання – 98,1 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 0,7 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,5 млн. грн. (виконання – 94,3 відсотків).

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 123,4 млн. грн. (97,3 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 112,1 млн. грн. (97,9 %) та спеціальному фонду – 11,3 млн. грн. (виконання – 92,1 відсотків).

3. На інші галузі та напрями спрямовано 748,5 млн. грн. (90,7 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 241,0 млн. грн. та спеціальному фонду – 507,5 млн. грн., а саме:
На житлово – комунальне господарство – 368,3 млн. грн., в т.ч. по загальному фонду – 140,7 млн. грн. (84,7 %), спеціальному фонду – 227,6 млн. грн. (90,7 %), з них на:
– забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово - експлуатаційного господарства – 1,5 млн. грн. по загальному фонду (98,8 %);
– капітальний ремонт об’єктів житлового господарства – 64,3 млн. грн., в т.ч. по загальному фонду - 0,3 млн. грн. (63,8 %), спеціальному фонду – 64,0 млн. грн. (87,8 %);
– водопровідно – каналізаційне господарство – 5,0 млн. грн. (загальний фонд), що становить 97,5 %;
– благоустрій міста – 296,5 млн. грн., в т. ч. по загальному фонду – 133,4 млн. грн. (98,2 %), спеціальному фонду – 163,1 млн. грн. (95,4 %), з них по головним розпорядникам бюджетних коштів: управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства СМР - 201,1 млн. грн. (98,2 %); департаменту інфраструктури міста СМР – 95,4 млн. грн. (93,6 %);
– впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії – 0,5 млн. грн. (спеціальний фонд), що становить 84,7 %;
– забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово - комунального господарства – 0,5 млн. грн. (загальний фонд), що становить 58,2 відсотка.

На будівництво – 117,4 млн. грн., в т. ч. по загальному фонду – 0,5 млн. грн. (75,2 %), спеціальному фонду – 116,9 млн. грн. (90,6 %), з них на:
– капітальні вкладення – 115,5 млн. грн., а саме на: будівництво – 22,3 млн. грн.; реконструкцію житлового фонду – 0,6 тис. грн.; реконструкцію інших об’єктів – 92,6 млн. грн.;
– розробку схем та рішень масового застосування – 0,6 млн. грн.;
– реставрацію пам’яток культури та історії – 1,3 млн. гривень.

На транспорт, дорожнє господарство – 13,0 млн. грн., у т. ч. по загальному фонду – 11,7 млн. грн. (99,2 %), по спеціальному фонду - 1,3 млн. грн. (83,8 %), з них на:
– відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів: на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» – 2,9 млн. грн. (99,6 %); міським електричним транспортом – 6,1 млн. грн. (100,0 %);
– фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» - 2,7 млн. грн. (97,5 %);
– капітальний ремонт тролейбусів – 1,3 млн. грн. (87,8 відсотків).

На заходи із землеустрою - 0,25 млн. грн., у т. ч. по загальному фонду – 0,23 млн. грн. (79,4 %), по спеціальному фонду - 0,02 млн. грн. (29,5 відсотків).

На заходи з енергозбереження – 36,1 млн. грн., у т.ч. по загальному фонду – 2,8 млн. грн. (94,5 %), спеціальному фонду – 33,3 млн. грн. (41,9 відсотків).

На розвиток малого і середнього підприємництва - 0,26 млн. грн., в т.ч. по загальному фонду - 0,23 млн. грн. (93,2 %), по спеціальному фонду - 0,03 млн. грн. (100 відсотків).

На внески Сумської міської ради в статутні капітали комунальних підприємств – 101,2 млн. грн. (97,3 %) по спеціальному фонду, а саме: КП СМР «Електроавтотранс» – 46,1 млн. грн.; КП «Інфосервіс» СМР – 2,38 млн. грн.; КП «Спецкомбінат» СМР – 2,4 млн. грн.; КП «Зеленбуд» СМР – 3,2 млн. грн.; КП «Шляхрембуд» СМР – 28,8 млн. грн.; КП «Міськводоканал» СМР – 14,5 млн. грн., КП «Сумижилкомсервіс» - 1,3 млн. грн., КП «Міськсвітло» – 2,5 млн. грн., КП «Центр догляду за тваринами» – 0,02 млн. гривень.

На інші напрямки – 111,99 млн. грн., або 91,5 % (в т. ч. по загальному фонду – 84,84 млн. грн. та спеціальному фонду – 27,15 млн. грн.), зокрема: реверсна дотація – 67,2 млн. грн., кошти що передаються з міського бюджету до державного та обласного бюджетів – 14,9 млн. грн., цільові фонди – 10,8 млн. грн., запобігання надзвичайних ситуацій – 6,9 млн. грн. тощо.

За звітний період надано кредитів – 14,3 млн. грн. (загальний фонд – 13,4 млн. грн. та спеціальний фонд – 0,9 млн. грн.) та повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 12,9 млн. гривень.

З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 581,1 млн. грн. перераховано кошти у сумі 552,4 млн. грн. та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 2,1 млн. гривень.

 

Аналіз показників щодо виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за 2016-2017 роки

Аналіз показників щодо виконання міського бюджету за 2016 – 2017 роки

Інформація про виконання видатків бюджету розвитку за 2017 рік