002.jpg

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за І квартал 2018 року склало у сумі 973,3 млн. грн., або 29,7 % до затверджених обсягів на рік та на 132,8 млн. грн. (або на 15,8 %) більше надходжень за І квартал 2017 року.

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 59,4 %, а це 578,5 млн. грн. (35,4 % до плану на рік), які надійшли за рахунок:

1) Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 0,5 млн. гривень.

2) Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 122,3 млн. грн., з них:
- освітня субвенція – 59,9 млн. грн.;
- медична субвенція – 62,4 млн. гривень.

3) Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 455,3 млн. грн., з них:
- на здійснення програм соціального захисту і соціального забезпечення – 449,7 млн. грн.;
- на здійснення програм у галузі освіти - 0,9 млн. грн.;
- на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я – 4,5 млн. грн.;
- на здійснення програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів – 0,2 млн. гривень.

4) Субвенцій з обласного бюджету (інші субвенції) – 0,4 млн. грн. (на компенсаційні виплати за пільговий проїзд інвалідів війни, бойових дій, учасників АТО, окремих категорій – 0,1 млн. грн.; на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 0,1 млн. грн.; на виплату допомоги інвалідам І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав – 0,1 млн. грн.; на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - 0,1 млн. гривень).

5) Субвенцій з бюджетів інших рівнів (на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування) - 23,1 тис. гривень.

ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 40,6 %, а це 394,8 млн. грн., або 23,9 % до плану на рік, з них:

До загального фонду надійшло 368,9 млн. грн., або 23,5 % до плану на рік. Загальна сума перевиконання по власних доходах загального фонду становить 21,9 млн. грн., або 6,3 %, переважно за рахунок податку на доходи фізичних осіб – 19,8 млн. грн., плати за надання адміністративних послуг – 3,1 млн. гривень.

До спеціального фонду надійшло 25,9 млн. грн., або 32,9 %, з них зокрема: власних надходжень по бюджетних установах – 20,5 млн. грн. (або 29,3 %); надходжень до бюджету розвитку – 3,8 млн. грн. (або 115,5 %); надходжень до природоохоронного фонду – 1,4 млн. грн. (або 37,6 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за І квартал 2018 року склало 862,5 млн. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 824,9 млн. грн., що становить 29,4 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 37,6 млн. грн. (або 7,9 %).

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки:
– на соціальне забезпечення (виплата пенсій та допомог, стипендії, інші виплати населенню) – 446,9 млн. грн. (що становить 54,2 % від обсягу видатків загального фонду);
– на оплату праці з нарахуваннями – 252,4 млн. грн. (30,6 %);
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 48,3 млн. грн. (5,9 %);
– продукти харчування – 10,1 млн. грн. (1,2 %);
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2,7 млн. грн. (0,3 %);
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 22,1 млн. грн. (2,7 %), з них реверсна дотація – 21,8 млн. грн.;
– інші видатки – 42,4 млн. грн. (5,1 відсотків).

1. На видатки соціального спрямування загального фонду міського бюджету спрямовано 31,0 % від його загального обсягу, що становить 733,2 млн. грн., які направлені зокрема на утримання галузей:

Освіта – 185,8 млн. грн. (виконання - 24,7 %), з них освітня субвенція з державного бюджету - 59,8 млн. грн.; на школи естетичного виховання - 7,2 млн. грн., окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 11,1 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,1 млн. грн. (виконання – 1,0 %).

Охорона здоров’я – 84,4 млн. грн. (виконання - 26,1 %), з них медична субвенція з державного бюджету – 59,9 млн. грн., окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 5,7 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,2 млн. грн. (виконання – 1,2 %).

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 451,2 млн. грн. (виконання – 36,6 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 26,8 тис. грн., з них бюджет розвитку – 8,0 тис. грн. (виконання – 1,3 відсотків).

Культура і мистецтво (без урахування шкіл естетичного виховання) – 4,7 млн. грн. (виконання – 19,6 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 97,6 тис.грн., з них бюджет розвитку – 32,7 тис. грн. (виконання – 2,6 %).

Фізична культура і спорт – 7,1 млн. грн. (виконання – 22,4 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 147,9 тис. грн., з них бюджет розвитку – 75,0 тис. грн. (виконання – 15,1 відсотків).

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 40,4 млн. грн. (22,0 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 39,0 млн. грн. (виконання - 22,0 %) та спеціальному фонду – 1,4 млн. грн. (виконання – 23,2 відсотків).

3. На інші галузі та напрями спрямовано 71,8 млн. грн. (11,4 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 52,7 млн. грн. та спеціальному фонду – 19,1 млн. грн., а саме:

На житлово-комунальне господарство – 31,6 млн. грн. (виконання – 9,7 % до річних призначень), з них на:
– водопровідно – каналізаційне господарство – 0,1 млн. грн. (або 2,7 %);
– забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 0,95 млн. грн. (або 3,1 %);
– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 4,1 млн. грн. (або 63,3 %);
– благоустрій населених пунктів – 26,2 млн. грн. (або 10,4 %);
– інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 0,3 млн. грн. (або 10,6 відсотків).

На будівництво та регіональний розвиток – 11,6 млн. грн. (13,7 % до річних призначень):
– капітальні вкладення – 11,5 млн. грн. (або 13,5 %), а саме на: будівництво – 2,4 млн. грн.; реконструкцію інших об’єктів – 9,1 млн. грн.;
– реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури – 0,08 млн. гривень (або 2,1 %).

Транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство – 2,5 млн. грн. (9,9 % до річних призначень), з них на:
– відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів: на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» – 0,9 млн. грн. (або 28,7 %); міським електричним транспортом – 1,6 млн. грн. (або 7,5 відсотків).

На заходи з енергозбереження – 2,8 млн. грн. (6,1 % до річних призначень).

На розвиток малого і середнього підприємництва  – 8,7 тис. грн. (0,7 % до річних призначень).

На інші напрямки – 23,3 млн. грн., або 19,8 %, зокрема: реверсна дотація – 21,8 млн. грн., кошти що передаються з міського бюджету до державного та обласного бюджетів – 0,2 млн. грн., запобігання надзвичайних ситуацій – 0,6 млн. грн. тощо.

За звітний період повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,18 млн. гривень.

З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях 398,9 млн. грн. перераховано кошти у сумі 20,5 млн. грн. та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 0,6 млн. гривень.

Станом на 31.12.2017 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики - 75 737,6 тис. грн. (всього 81 960,3 тис. гривень).

Аналіз показників щодо виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за I квартал 2017-2018 років

Аналіз показників щодо виконання міського бюджету за I квартал 2017-2018 років

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за І півріччя 2018 року склало у сумі 1 869,6 млн. грн., або 55,4 % до затверджених обсягів на рік та на 408,1 млн. грн. (або на 27,9 %) більше надходжень за І півріччя 2017 року.

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 55,9 %, а це 1 044,2 млн. грн., або 61,4 % до плану на рік, які надійшли за рахунок:

1) Додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1,1 млн. гривень.

2) Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 285,7 млн. грн., з них:
- освітня субвенція – 159,7 млн. грн.;
- медична субвенція – 124,8 млн. грн.;
- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 1,2 млн. гривень.

3) Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 752,5 млн. грн., з них:
- на здійснення програм соціального захисту і соціального забезпечення – 718,1 млн. грн.;
- на здійснення програм у галузі освіти – 6,8 млн. грн.;
- на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я – 9,0 млн. грн.;
- на здійснення програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів – 0,2 млн. грн.;
- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 18,4 млн. гривень.

4) Субвенцій з обласного бюджету (інші субвенції) – 4,4 млн. гривень.

5) Субвенцій з бюджетів інших рівнів – 0,5 млн. грн., з них:
- на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 0,2 млн. грн.;
- кошти отримані з районного бюджету Сумського району Сумської області - 0,25 млн. гривень.

ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 44,1 %, а це 825,4 млн. грн., або 49,3 % до плану на рік, з них:

До загального фонду надійшло 773,2 млн. грн., або 48,6 % до плану на рік. Загальна сума перевиконання по власних доходах загального фонду становить 11,0 млн. грн., або 1,4 %, переважно за рахунок: податку на доходи фізичних осіб – 9,9 млн. грн., земельного податку та орендної плати за землю – 1,4 млн. грн., плати за оренду комунального майна – 1,4 млн. грн. та плати за надання адміністративних послуг – 1,0 млн. гривень.

До спеціального фонду надійшло 52,2 млн. грн., або 64,6 %, з них зокрема: власних надходжень по бюджетних установах – 44,3 млн. грн. (або 63,1 %); надходжень до бюджету розвитку – 4,7 млн. грн. (або 85,8 %); надходжень до природоохоронного фонду – 2,8 млн. грн. (або 75,3 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за І півріччя 2018 року склало 1 804,6 млн. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 1 599,9 млн. грн., що становить 55,1 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 204,7 млн. грн. (або 34,1 %), з них бюджет розвитку – 155,3 млн. гривень.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки:
– на соціальне забезпечення (виплата допомог, стипендій, надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг) – 755,3 млн. грн. (що становить 47,2 % від обсягу видатків загального фонду);
– на оплату праці з нарахуваннями – 573,8 млн. грн. (35,9 %);
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 71,2 млн. грн. (4,5 %);
– продукти харчування – 20,8 млн. грн. (1,3 %);
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 10,4 млн. грн. (0,6 %);
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 44,8 млн. грн. (2,8 %), з них реверсна дотація – 43,6 млн. грн.;
– інші видатки – 123,6 млн. грн. (7,7 відсотків).

1. На видатки соціального спрямування загального фонду міського бюджету спрямовано 86,5 % від його загального обсягу, що становить 1 599,9 млн. грн., які направлені зокрема на утримання галузей:

Освіта (з урахуванням шкіл естетичного виховання) – 419,5 млн. грн. (або 54,6 %), з них: освітня субвенція з державного бюджету – 159,1 млн. грн., на школи естетичного виховання - 15,4 млн. грн.), окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 29,2 млн. грн., з них бюджет розвитку – 7,4 млн. грн. (25,1 відсотків).

Охорона здоров’я – 175,6 млн. грн. (виконання - 53,3 %), з них медична субвенція з державного бюджету – 122,4 млн. грн., окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 24,9 млн. грн., з них бюджет розвитку – 8,0 млн. грн. (25,0 відсотків).

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 761,7 млн. грн. (або – 60,9 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 4,5 млн. грн., з них бюджет розвитку – 3,4 млн. грн. (57,7 відсотків).

Культура і мистецтво (без урахуванням шкіл естетичного виховання) – 11,1 млн. грн. (або 44,4 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 0,5 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,4 млн. грн. (27,1 відсотків).

Фізична культура і спорт – 15,8 млн. грн. (або 47,4 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 0,2 млн. грн., з них бюджет розвитку – 94,8 тис. грн. (18,7 відсотків).

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 86,8 млн. грн. (46,7 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 83,7 млн. грн. (46,6 %) та спеціальному фонду – 3,1 млн. грн. (48,6 відсотків).

3. На інші галузі та напрями спрямовано 274,8 млн. грн. (35,3 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 132,5 млн. грн. (або 41,6 %) та спеціальному фонду – 142,3 млн. грн. (або 31,0 %), а саме:

На житлово-комунальне господарство – 122,7 млн. грн. (33,0 %), з них на:
– водопровідно – каналізаційне господарство – 5,0 млн. грн. (або 61,2 %);
– експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 3,1 млн. грн. (або 9,5 %);
– забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 9,5 млн. грн. (або 31,2 %);
– забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 4,6 млн. грн. (або 71,1 %);
– благоустрій населених пунктів – 99,2 млн. грн. (або 34,7 %);
– інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1,3 млн. грн. (або 25,8 відсотків).

На будівництво та регіональний розвиток – 45,7 млн. грн. (39,1 % до річних призначень), з них на:
– капітальні вкладення – 41,3 млн. грн., а саме на: будівництво – 8,1 млн. грн.; реконструкцію інших об’єктів – 33,2 млн. грн.; реконструкцію житлового фонду - 30,6 тис. грн.;
– реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури – 0,8 млн. гривень;
– капітальний ремонт інших об’єктів (закладів освіти) – 2,1 млн. грн.;
– придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1,5 млн. гривень.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 11,7 млн. грн. (16,4 % до річних призначень), з них на:
– відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів: на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» – 2,3 млн. грн. (або 46,6 %); міським електричним транспортом – 4,6 млн. грн. (або 45,5 %);
– субвенція з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 4,8 млн. грн. по спеціальному фонду (або 11,6 %) на поточний ремонт доріг.

На заходи з енергозбереження – 12,8 млн. грн. (27,0 % до річних призначень).

На розвиток малого і середнього підприємництва – 87,7 тис. грн. (7 % до річних призначень).

Внески на статутні капітали комунальних підприємств (КП СМР «Електроавтотранс») – 28,9 млн. грн. (98,7 % до річних призначень).

На інші напрямки – 52,9 млн. грн., або 38,2 %, зокрема: реверсна дотація – 43,6 млн. грн., кошти що передаються з міського бюджету до державного та обласного бюджетів – 3,1 млн. грн., запобігання надзвичайних ситуацій – 1,1 млн. грн. тощо.

За звітний період повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,6 млн. гривень.

З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях на І півріччя 451,1 млн. грн. перераховано кошти у сумі 157,4 млн. грн., що становить 35,0 % та погашено місцевого боргу по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 1,2 млн. гривень..

Станом на 01.07.2017 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики - 75 737,6 тис. грн. (всього 81 960,3 тис. гривень).

Додаток 1

Додаток 2

Виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми за 9 місяців 2018 року склало у сумі 2 567,0 млн. грн., або 74,2 % до затверджених обсягів на рік, що на 399,0 млн. грн. (або на 18,4 %) більше надходжень за 9 місяців 2017 року.

І. Офіційні трансферти в загальному обсязі надходжень складають 1 315,1 млн. грн. (51,2 %), або 75,5 % до плану на рік, які надійшли за рахунок:

1) Додаткової дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1,8 млн. гривень.

2) Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 396,7 млн. грн., з них:
- освітня субвенція – 198,4 млн. грн.;
- медична субвенція – 187,2 млн. грн.;
- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 2,3 млн. грн.;
- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 8,8 млн. гривень.

3) Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – 911,1 млн. грн., з них на:
- здійснення програм соціального захисту і соціального забезпечення – 854,6 млн. грн.;
- здійснення програм у галузі освіти – 9,1 млн. грн.;
- здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я – 13,8 млн. грн.;
- здійснення програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів – 1,5 млн. грн.;
- фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг – 32,1 млн. гривень.

4) Субвенції з обласного бюджету (інші субвенції) – 5,0 млн. гривень.

5) Субвенція з бюджетів інших рівнів – 0,5 млн. грн., в т. ч.:
- на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 0,2 млн. грн.;
- кошти отримані з районного бюджету Сумського району Сумської області – 0,250 млн. гривень.
ІІ. Власні доходи в загальному обсязі надходжень складають 1 251,9 млн. грн. (48,8 %), або 72,8 % до плану на рік, з них:
- До загального фонду надійшло 1 177,3 млн. грн., або 71,9 % до плану на рік. Загальна сума недовиконання по власних доходах загального фонду становить 27,4 млн. грн., або 2,3 % (переважно за рахунок податку на доходи фізичних осіб).
- До спеціального фонду надійшло 74,6 млн. грн., або 89,9 %, з них зокрема:
- власних надходжень по бюджетних установах – 63,3 млн. грн. (або 90,3 %);
- надходжень до бюджету розвитку – 6,9 млн. грн. (або 99,4 %);
- надходжень до природоохоронного фонду – 3,9 млн. грн. (або 84,5 відсотка).

Виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2018 року склало 2 569,2 млн. грн. (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), у т. ч. по загальному фонду – 2 158,0 млн. грн., що становить 73,2 % до затверджених річних призначень та по спеціальному фонду – 411,2 млн. грн. (або 63,6 %), з них бюджет розвитку – 321,1 млн. гривень.

У структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями найбільшу питому вагу займають видатки:
– на соціальне забезпечення (виплата допомог, стипендій, надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг) – 911,2 млн. грн. (42,2 % від обсягу видатків загального фонду);
– на оплату праці з нарахуваннями – 825,8 млн. грн. (38,3 %);
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 80,4 млн. грн. (3,7 %);
– продукти харчування – 28,2 млн. грн. (1,3 %);
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 14,8 млн. грн. (5,3 %);
– поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (передача коштів з міського бюджету до державного бюджету та інших рівнів місцевих бюджетів) – 68,1 млн. грн. (3,2 %), з них реверсна дотація – 65,5 млн. грн.;
– інші видатки – 129,5 млн. грн. (6,0 відсотків).

1. На видатки соціального спрямування загального фонду міського бюджету спрямовано 83,3 % (1 796,8 млн. грн.) від його загального обсягу, які направлені зокрема на утримання галузей:

- Освіта (з урахуванням шкіл естетичного виховання) – 567,4 млн. грн. (або 73,2 %), з них: освітня субвенція з державного бюджету – 198,2 млн. грн., на школи естетичного виховання - 22,3 млн. грн.), окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 53,1 млн. грн., з них бюджет розвитку – 23,2 млн. грн. (80,2 відсотки).

- Охорона здоров’я – 267,1 млн. грн. (або 76,3 %), з них медична субвенція з державного бюджету – 185,3 млн. грн., окрім цього по галузі видатки спеціального фонду склали 49,5 млн. грн., з них бюджет розвитку – 24,0 млн. грн. (67,5 відсотки).

- Соціальний захист та соціальне забезпечення – 920,1 млн. грн. (або 73,4 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 11,7 млн. грн., з них бюджет розвитку – 10,3 млн. грн. (73,5 відсотків).

- Культура і мистецтво (без урахуванням шкіл естетичного виховання) – 17,9 млн. грн. (або 70,2 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 1,3 млн. грн., з них бюджет розвитку – 1,1 млн. грн. (83,8 відсотки).

 - Фізична культура і спорт – 24,3 млн. грн. (або 72,1 %), окрім цього видатки спеціального фонду склали 0,4 млн. грн., з них бюджет розвитку – 0,2 млн. грн. (4,4 відсотки).

2. На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано 137,5 млн. грн. (73,6 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 131,6 млн. грн. (73,0 %) та спеціальному фонду – 5,9 млн. грн. (89,2 відсотків).

3. На інші галузі та напрями спрямовано 518,9 млн. грн. (63,4 % до затверджених річних призначень), у т. ч. по загальному фонду – 229,6 млн. грн. (або 69,7 %) та спеціальному фонду –289,3 млн. грн. (або 59,2 %), а саме:

- На житлово-комунальне господарство – 260,7 млн. грн. (66,0 % до річних призначень), з них на:
- водопровідно – каналізаційне господарство – 12,4 млн. грн. (або 86,6 %);
- експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 14,1 млн. грн. (або 42,6 %);
- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів – 18,0 млн. грн. (або 59,0 %);
- на фінансову допомогу комунальним підприємствам – 4,9 млн. грн. (або 77,0 %);
- благоустрій населених пунктів – 209,5 млн. грн. (або 69,1 %);
- придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства – 0,5 млн. грн. (або 100,0 %);
- витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 87,3 тис. грн. (або 61,2 %);
- інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 1,2 млн. грн. (або 31,5 відсотків).

- На будівництво та регіональний розвиток – 80,0 млн. грн. (57,3 % до річних призначень), з них на:
– будівництво – 22,5 млн. грн.;
– реконструкцію інших об’єктів – 44,2 млн. грн.;
– реконструкцію житлового фонду - 0,5 млн. грн.;
– реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури – 1,9 млн. грн.;
– капітальні видатки – 10,9 млн. гривень.

- Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 35,1 млн. грн. (52,1 % до річних призначень), з них на:
– відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів – 11,7 млн. грн.;
– на ремонт доріг за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 23,2 млн. грн. (або 55,3 відсотків).

- На заходи з енергозбереження – 26,2 млн. грн. (55,2 % до річних призначень).

- На розвиток малого і середнього підприємництва – 0,18 млн. грн. (14,1 % до річних призначень).

- Внески на статутні капітали комунальних підприємств (КП СМР «Електроавтотранс») – 28,9 млн. грн. (100,0 % до річних призначень).

- На інші напрямки – 87,9 млн. грн., або 63,2 % до річних призначень, зокрема: реверсна дотація – 65,5 млн. грн., кошти що передаються з міського бюджету до державного та обласного бюджетів – 13,2 млн. грн., запобігання надзвичайних ситуацій – 1,8 млн. грн. тощо.

За звітний період повернуто до спеціального фонду пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,6 млн. гривень.

З загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) при планових призначеннях на 9 місяців – 494,2 млн. грн. перераховано кошти у сумі 310,5 млн. грн., що становить 62,8 % та погашено місцевого боргу (тіло кредиту) по кредиту міжнародної фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 1,8 млн. гривень.
Станом на 30.09.2018 залишок неповернутої безвідсоткової позички складає 6 222,7 тис. грн., середньострокової позики - 75 737,6 тис. грн. (всього 81 960,3 тис. гривень).

Додаток 1

Додаток 2

Розпорядження міського голови від 11.08.2017 року №265 "Про підготовку проекту міського бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу міського бюджету на 2019 - 2020 роки"

 

№ рішенняДата прийняттяНазва рішення
2909-МР 21.12.2017 Про міський бюджет на 2018 рік 

 

Нормативно-правова база

Про підготовку проекту міського бюджету на 2018 рік

№ рішенняДата прийняттяНазва рішення
 3021-МР  31.01.2018  Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік
3096-МР 28.02.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3178-МР  28.03.2018 

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3275-МР 04.04.2018 Про доповнення до міського бюджету на 2018 рік
3305-МР 25.04.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3478-МР 23.05.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3569-МР 20.06.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3662-МР 25.07.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3779-МР 29.08.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

3905-МР 26.09.2018

Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік

4023-МР 31.10.2018 Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік
4130-МР 28.11.2018 Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік
4277-МР 19.12.2018  Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік
4421-МР 27.12.2018 Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік