002.jpg

Рішенням Сумської міської ради №3670-МР від 25 липня 2018 року «Про приєднання до ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» місто Суми стало «Молодшим членом ініціативи», яка спрямована на підтримку місцевого економічного розвитку шляхом сприяння економічному зростанню і створенню робочих місць, налагодженню партнерських відносин між муніципалітетом, громадянським суспільством та приватним сектором.

Ініціатива «Мери за економічне зростання» прагне створити розгалужену регіональну професійну спільноту, що вимагатиме певного залучення членів Ініціативи, проте водночас створить для її членів можливості значної підтримки експертів та колег з інших муніципалітетів, сприяння у поширенні історій успіху, а також інші значні економічні, політичні та репутаційні переваги.

Розпорядженням міського голови №213-Р від 18 червня 2019 року було створено робочу групу, яка займалася розробкою Плану МЕР.

Процес розробки Плану виконувався із залученням та встановленням співпраці між місцевою владою, бізнесом (приватний сектор) і громадськими організаціями з метою створення плідних довгострокових офіційних партнерств між владою, приватним сектором і неурядовими організаціями для більш сприятливої реалізації заходів процесу МЕР.

Розробка Плану здійснювалася робочою групою на п’яти засіданнях. Робоча група складалася з 26 осіб, з яких 50% - представники влади, 12% - бізнесу, 19% - громадських організацій та 19% - науковці. Також розробка Плану МЕР проводилася спільно з робочою групою з розробки проекту Програми підтримки малого і середнього підприємництва в м. Суми на 2020-2022 роки.

План було розроблено з урахуванням пропозицій, наданих під час проведення засідань робочої групи, а також результатів 13 секторальних стратегічних сесій, проведених в рамках розробки Стратегії розвитку міста до 2030 року.

Також у процесі розробки Плану МЕР було використано «Прогноз економічного і соціального розвитку міста Суми на середньостроковий період» та «Профіль громади, SWOT-аналіз, сценарний аналіз та аналіз конкурентних переваг міста Сум». Це дало змогу об'єктивно та ґрунтовно проаналізувати ретроспективу, сучасний стан та прогнозні тенденції соціально-економічного розвитку міста Суми, зокрема, природно-ресурсний потенціал, господарський комплекс та підприємницьке середовище, демографічну та політичну ситуації, транспортну, екологічну, енергетичну, промислову та соціальну інфраструктуру міста, ділову та соціальну активність населення, фінансово-бюджетне забезпечення, інвестиційний клімат, управління та самоуправління місцевим розвитком тощо.

Рішенням Сумської міської ради №5480-МР «Про затвердження Плану місцевого економічного розвитку міста Суми» від 06.08.2019 року План МЕР було підтримано депутатами.

Після затвердження План надіслали до Секретаріату ініціативи, а Світовий Банк позитивно оцінив документ. Місто Суми отримало звання «Дійсного учасника Ініціативи».

Наразі відбувається впровадження Плану місцевого економічного розвитку міста Суми. Звіти з моніторингу виконання Плану надсилатимутися до Секретаріату Ініціативи згідно з вимогами щопівроку та оприлюднюватися на Інформаційному порталі Сумської міської ради.