003.jpg

Відповідно до Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 (із змінами), визначено механізм надання допомоги на поховання померлого:

  • аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу I-IV рівня акредитації, що навчається за денною формою, учня професійно - технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;
  • дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
  • особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна;
  • особи, яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам».

Допомога на поховання померлої особи надається за останнім місцем її проживання з коштів місцевого бюджету на підставі заяви, паспорту чи іншого документа, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов`ячалася поховати померлого, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання та довідки з останнього місця проживання померлої особи.

Допомога на поховання призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті, а саме, починаючи з 04 березня 2011 року, відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 01.03.2011 № 128:

  • в літній період – 465,85 грн.;
  • в зимовий період – 606,09 грн.

За додатковою інформацією звертатися до управління праці та соціального захисту населення Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, каб. 202, 203 (телефон 36-91-16).